Nieuws - 20 december 2001

Herstel

Herstel

Natuurbeheerders krijgen naast hun rol als conservator van de natuur steeds vaker de rol van heelmeester toebedeeld. Maar we moeten oppassen met de maakbaarheid van de natuur, betoogde de kersverse hoogleraar ecologie van het natuurherstel prof. Matthijs Schouten op 6 december tijdens zijn inauguratie. De kans dat we makkelijk maakbare natuur verkiezen boven moeilijk te behouden en te herstellen ecosystemen is groot.

Het is makkelijker nieuwe natuur te maken dan ingewikkelde ecosystemen te behouden en te herstellen. Nieuwe natuur is qua natuur niet zo bijzonder. Systemen als hoogvenen, trilvenen en schraallanden leveren Nederland de meeste biodiversiteit.

Onderzoek is hierbij van vitaal belang, vindt Schouten, maar daar wordt meestal te weinig geld voor uitgetrokken. Het onderzoek dat in de afgelopen jaren is gedaan naar hoogveenherstel had miljoenen kunnen besparen op de veertig miljoen gulden die de overheid in de afgelopen decennia uitgaf aan het herstel van hoogveen, aldus Schouten. Dat onderzoek kostte nauwelijks twee miljoen gulden. | M.W.