Nieuws - 6 september 2007

Herstel bossen blijft uit ondanks minder verzuring

De luchtvervuiling is in de afgelopen vijftien jaar flink afgenomen. Toch heeft dit niet tot een herstel van de Nederlandse bossen geleid. Sommige boomsoorten zien er zelfs slechter uit dan aan het eind van de vorige eeuw, blijkt uit een inventarisatie van Alterra.

Onderzoekers houden sinds 1990 op verschillende plekken in Nederland bij hoe het bos er uit ziet. Daarbij kijken ze naar de hoeveelheid bladeren en naalden in het kronendak van de douglasspar, grove den en eik. Ook noteren ze de kleur en chemische samenstelling. Tegelijkertijd meten de wetenschappers de hoeveelheid chemische stoffen die vanuit de lucht in het bos terechtkomen.
Uit de gegevens blijkt dat de verzuring duidelijk is afgenomen. ‘Maatregelen om emissies van landbouw, industrie en verkeer te verminderen, hebben een grote weerslag op de afzet van verzurende stoffen. Voor bijna alle stoffen vinden we een afnemende trend. Vooral de depositie van sulfaat is duidelijk minder’, vertelt drs. Tom Hoogland, één van de betrokken onderzoekers van Alterra.
Desondanks is het kronendak van de Nederlandse bossen sinds 1990 achteruit gegaan. Vooral de douglasspar en de eik zien er slechter uit. Toch reageren de bomen wel op de afname van verzurende stoffen in de lucht. De naalden van de spar en grove den en de bladeren van de eik bevatten namelijk net als de lucht minder zwavel en nitraat.
Des te opvallender is het dat de algehele conditie van het bos niet verbeterd is, beaamt Hoogland. Een verklaring voor het uitblijven van herstel hebben hij en zijn collega’s niet. ‘Daar hebben we in dit onderzoek ook niet naar gezocht. In het kader van Europese afspraken was het doel van dit onderzoek om systematisch de conditie van bossen te volgen. Toen de data van tien jaar er eenmaal lagen, vonden we het interessant om naar veranderingen en relaties te kijken. Voor verklaringen is echter een andere onderzoeksvraag en onderzoeksopzet nodig.’