Nieuws - 1 januari 1970

Herprogrammering onderwijs wordt race tegen de klok

Herprogrammering onderwijs wordt race tegen de klok

Herprogrammering onderwijs wordt race tegen de klok

De richtingsonderwijscommissies (roc's) van de Landbouwuniversiteit scharen zich achter het plan van de raad van bestuur om saaie hoorcolleges te vervangen door modern onderwijs met werkgroepjes en computers. Dat blijkt uit de reacties van acht roc-voorzitters op het onderwijsplan. Wel verwachten de roc's dat de uitvoering van dit idee flink lastig wordt

In november komen de vwo'ers met interesse voor een LUW-studie informatie inwinnen over de nieuwe programma's. Dan moeten de hoofdlijnen van het nieuwe onderwijs dus klaar zijn. De drukbezette docenten moeten meedenken over de nieuwe programma's en ook nog eens omgeschoold worden om probleemgericht onderwijs (pgo) en Engelse colleges te geven. Het geld dat het bestuur wil uittrekken voor de vernieuwing is leuk, maar de mensen die het moeten doen, zitten vaak niet te wachten op geld, maar op extra tijd, stelt roc-voorzitter Frans Huibers

Elke roc-voorzitter kampt met eigen moeilijkheden. De kersverse voorzitter van Biologie, prof. dr Just Vlak, maakt zich bijvoorbeeld zorgen over zijn brede opleiding. Biologie betrekt haar vakken van oudsher van leerstoelgroepen door de hele universiteit heen, van natuurbeheer tot moleculaire biologie. Die breedte maakt het lastig een samenhangend MSc-programma te maken voor Nederlandse en buitenlandse studenten. Het idee om meer probleemgericht onderwijs op te nemen in de programma's kan Vlak wel volgen: De maatschappij vraagt om breder opgeleide wetenschappers. Daar past pgo bij. Maar de docenten moeten wel bijgeschoold worden, en waar halen we de expertise vandaan nu de leerstoel Onderwijskunde is geschrapt?

Wat Vlak en een aantal van zijn collega's dwars zit is dat de leerstoelgroepen de onderwijsvernieuwing moeten meefinancieren door hun reserves aan te spreken. Dit geld hebben ze verkregen door onderzoek voor bedrijven en overheden. Dat is natuurlijk een sigaar uit eigen doos; volstrekt onterecht. Zo straf je inspanningen om opdrachten binnen te halen af. Ik heb wel eens de vileine gedachte dat het bestuur het onderzoek van DLO beter in de markt wil zetten. Het is helder dat dit ten koste gaat van het onderzoek van de LUW.

Dr Han Olff, net opgestapt als voorzitter van Bos- en natuurbeheer, verwacht weinig veranderingen. We zullen onze opleiding moeten aanpassen aan een paar verwante opleidingen, maar dat is wel goed. Er waren te veel scheidingen in het Wageningse onderwijs. Grootste probleem volgens Olff is de menskracht: Bedenk dat we de oude programma's ook nog jaren moeten draaien. De wil om te veranderen is er wel, maar is er ook tijd genoeg?

Het grootste nieuws voor dr ir Frans Huibers, voorzitter van Tropisch landgebruik, was dat de twee cultuurtechnische leerstoelen mogen blijven. Nu hebben we tenminste een basis voor onze afstudeerrichtingen. Tropisch landgebruik wordt in de nieuwe plannen verdeeld over de richtingen Landgebruik, Internationale ontwikkelingsstudies en Bos- en natuurbeheer. En dat is lastig, want hoe maak je oon geheel van irrigatie en landschapsarchitectuur. En pas als je het eens bent over de grote lijnen kun je beginnen aan het nieuwe onderwijsprogramma. Ik heb er al met al een hard hoofd in. We zijn pas overgestapt van trimesters naar het blokkensysteem. Dat was in verhouding iets heel simpels, maar kostte toch heel veel tijd. Laat staan zo'n ingewikkelde herprogrammering die ze nu willen. K.V