Nieuws - 7 maart 2002

Hermans wil scherper toezicht op tentamens

Hermans wil scherper toezicht op tentamens

Minister Hermans van onderwijs wil de controle op tentamens en examens in het hoger onderwijs aanzienlijk verscherpen. Hij maakt zich zorgen over het gebrek aan toezicht dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie.

In een radiouitzending met hoofdinspecteur Frans Leeuw werd vorige maand verband gelegd tussen makkelijke tentamens en overheidsfinanciering. Per afgestudeerde ontvangen hogescholen en universiteiten namelijk een flink bedrag.

Dit onderwerp ligt momenteel zeer gevoelig vanwege de fraude van enkele hogescholen met inschrijving van studenten. Daarvan deed Hermans vorige week aangifte bij het Openbaar Ministerie.

In het inspectierapport dat Hermans vorige week naar buiten bracht, is geen enkele sprake van grootscheepse fraude met diploma's. Wel laat de controle op de toekenning van studiepunten en op het niveau van de examens te wensen over.

De Onderwijsinspectie is kritisch over examencommissies die niet streng genoeg zijn. Zo leidt geconstateerde fraude van studenten maar in de helft van de gevallen tot strengere examenregels.

De Inspectie kritiseert ook de examencommissies die het meeliften in groepsopdrachten niet als 'beleidsprobleem' zien.

De Inspectie neemt geen genoegen met de verklaring dat het opzoeken en reproduceren van informatie, bijvoorbeeld vanaf het internet, ook een waardevolle vaardigheid is. "Daarmee komt het vertrouwen in het getuigschrift in gevaar", aldus het inspectierapport.

De minister nam vorige week de meeste aanbevelingen van de onderwijsinspectie meteen over. Zo moeten alle universiteiten en hogescholen v??r 15 april uitleggen hoe zij de kwaliteit van hun examens bewaken. Examencommissies moeten jaarlijks verslag doen van hun werkzaamheden. | HOP