Nieuws - 16 mei 2002

Hermans wil alsnog stop op nieuwe studies

Hermans wil alsnog stop op nieuwe studies

Minister Hermans heeft een dringende oproep gedaan aan universiteiten en hogescholen om hun aanvragen voor nieuwe opleidingen alsnog in te trekken. Vooral de hogescholen reageren verbaasd op deze radicale en zeer late ommezwaai.

Juist afgelopen week gaf de landelijke adviescommissie onderwijsaanbod (aco) 'groen licht' aan vele tientallen plannen van hogescholen voor nieuwe opleidingen. Minister Hermans had tot nu toe de gewoonte deze adviezen over te nemen - en zelfs sommige afwijzingen om te buigen in een positieve beslissing.

Dit keer kiest Hermans echter een geheel andere lijn. Op dezelfde dag dat de hogescholen de positieve aco-adviezen ontvingen, lag bij hen ook een 'dringend verzoek' van de bewindsman op de deurmat. Of ze alsnog hun aanvragen voor nieuwe studies willen intrekken.

Voor het geval instellingen deze oproep negeren, dreigt Hermans de nieuwe opleidingen hun recht op bekostiging te onthouden. Voor een demissionair minister is een dergelijk argument ongebruikelijk.

De hbo-raad kon dinsdagmiddag nog geen offici?le reactie geven, maar uit het hbo klinken verbaasde reacties. Die verbazing komt niet alleen door het late tijdstip van Hermans' actie, hij strookt ook niet met de lijn die hij tot voor kort voorstond.

De VVD-minister geldt immers als de man van de liberalisering. Twee jaar geleden versoepelde hij de regels voor aanvraag van nieuwe opleidingen. De hogescholen reageerden met een vloedgolf van plannen. Daarvan werden er in mei 2000 en mei 2001 al meer dan honderdvijftig goedgekeurd. Ook dit jaar was er weer sprake van een groot aantal nieuwe plannen. Dit leidde tot ongeruste geluiden over dreigende 'wildgroei' van hbo-studies. | HOP