Nieuws - 3 november 2011

Herinnering kan de smaak opvijzelen

Smaakonderzoek onder ­zevenhonderd ouderen. Voedingsproducten en sociale aspecten komen aan bod.

10-Ouderenexperiment-BdG.jpg


Ondanks de vergrijzing is er nog nauwelijks smaakonderzoek uitgevoerd onder ouderen. Terwijl smaakverlies mogelijk een rol speelt in bijvoorbeeld ondervoeding. Om daar meer inzicht in te krijgen, volgen onderzoekers van Food & Biobased Research drie jaar lang een groep van zevenhonderd 55-plussers.
Tot begin november verzamelen de onderzoekers in het Restaurant van de Toekomst informatie met geur-, smaak- en geheugentesten, gecombineerd met vragenlijsten. 'We willen onderzoeken of mensen van wie het reuk- en smaakvermogen minder goed is, een grotere kans hebben om ondervoed te raken. We weten nog onvoldoende hoe we de eetlust kunnen stimuleren en wat 55-plussers aanspreekt', legt Stefanie Kremer van Food & Biobased Research uit.
Net als bijvoorbeeld het gehoor, kunnen ook het vermogen tot ruiken en proeven achteruit gaan wanneer mensen ouder worden. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. 'De ene oudere proeft misschien niets meer, terwijl de andere oudere beter proeft dan de gemiddelde jongere', aldus Kremer.
Oude recepten
De onderzoekster promoveerde in 2006 op haar onderzoek naar ouderen en smaak. Daaruit bleek dat het versterken van de smaak geen soelaas biedt, maar het vergroten van de herkenbaarheid van voedsel mogelijk wel. 'Mensen die minder proeven en een groene appel zien, herkennen nog steeds de friszure smaak. De herinnering en de andere zintuigen spijkeren het smaakverlies bij', verklaart Kremer. Het gebruik van oude recepten, die de ouderen nog kennen van vroeger, kan misschien ook helpen.
Verder willen de onderzoekers weten in hoeverre het overlijden van een partner het gewicht en eetgedrag van de overgebleven partner beïnvloedt. Samenwonende ouderen lijken eten namelijk meer te waarderen dan alleenstaande ouderen. Kremer: 'Voor overheden kan een sterke samenhang de aanleiding zijn om gezamenlijk eten voor alleenstaande ouderen in wijken te bevorderen.'
Dankzij de grootte van het panel kan onderzoek worden gedaan onder subgroepen, bijvoorbeeld naar sportdrank voor lichamelijk actieve ouderen of naar eiwitrijke producten voor licht ondervoede deelnemers. De eerste studies met partners uit de voedingsindustrie staan de komende maanden al op stapel.