Nieuws - 1 januari 1970

Herbicidegebruik vermindert dankzij Wageningse methode

Herbicidegebruik vermindert dankzij Wageningse methode

Herbicidegebruik vermindert dankzij Wageningse methode

Achttien akkerbouwers bespaarden de afgelopen twee jaar vijftig procent op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en wisten ook nog eens de gewasopbrengst te verhogen. Ze danken hun succes aan de door Wageningse teeltkundigen ontwikkelde MHLD-methode. De onderzoekers proberen nu de ontwikkelingskosten terug te verdienen


Enkele jaren geleden ontwikkelde het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) een nieuwe methode om het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen terug te dringen: de minimum letale herbicide doseringsmethode (MLHD). De methode is nu twee jaar uitgeprobeerd bij achttien akkerbouwers. En ze blijkt een succes. De akkerbouwers hebben gemiddeld vijftig procent minder herbiciden gespoten, en de gewasopbrengst is ook nog eens beter. De opbreng in vlas, aardappelen, maïs en suikerbieten ging zo'n 4 tot 21 procent omhoog

De methode werkt eenvoudig, legt teeltonderzoeker Corno Kempenaar van het AB-DLO uit. De boer moet zo vroeg mogelijk in het seizoen door zijn perceel lopen, daar onkruidplanten uit halen en die op een nauwkeurige weegschaal wegen. Dat kan op de keukentafel. Het gewicht is in te voeren in een eenvoudige rekenformule, opgesteld door onderzoekers van het AB, op basis van teeltmodellen. De uitkomst geeft aan hoeveel herbicide de boer moet spuiten. Die hoeveelheid is minimaal; de boer spuit niet de gebruikelijke overdosis

Omdat de boer op het scherpst van de snede spuit, neemt hij een groter risico. Daarom is er een vervolgstap. Twee dagen na de eerste bespuiting - als die nodig is geweest - plukt de boer weer wat onkruidplantjes. Vervolgens meet hij met een handzame fluorescentiemeter of de bespuiting succesvol is geweest. De fluorescentiemeter meet de levensvatbaarheid van het onkruid. Als het onkruid dood of bijna dood is, hoeft de boer niet nog een keer te spuiten

Meestal is de eerste bespuiting succesvol, zo blijkt na twee jaar ervaring. De enkele keer dat dat niet het geval is, kan de boer vrij snel een tweede keer spuiten. De formule houdt dan rekening met wat hij al eerder gegeven had

Fluorescentiemeters zijn gewoon in de handel. Dat geldt niet voor de formule die berekent hoeveel herbicide er nodig is. Tot nu toe moesten de boeren die meededen aan de demonstratieprojecten bellen naar het AB om het gewicht van de verzamelde plantjes door te geven. Dan kregen ze de hoeveelheid herbicide door. Maar dat wordt lastiger, naarmate meer boeren de methode gaan gebruiken

Het AB is er nog niet uit hoe ze de formule te gelde wil maken. Een mogelijkheid is dat de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) of een gewasbeschermingsbedrijf de formule koopt. Met DLV zijn hier nu gesprekken over. Voorlopig verdient het onderzoeksinstituut een deel van het ontwikkelingsgeld terug met demonstratieprojecten voor verschillende opdrachtgevers, zoals de proeven bij de achttien akkerbouwers. Dit jaar zijn er weer zes nieuwe bedrijven bijgekomen

De onderzoekers proberen de formule nu uit te breiden. Op dit moment is ze geschikt voor eenderde van de herbiciden: alleen de middelen die inwerken op de fotosynthese van het onkruid. Wel is de methode bruikbaar voor een groter percentage bespuitingen omdat boeren meestal een cocktail gebruiken. Zodra er oon middel bij zit dat op de fotosynthese inwerkt, werkt de formule al. L.N

:De Wageningse Denktank Varkenshouderij roept verdeelde reacties op binnen de varkenssector. Het zal in de bureaula belanden, maar het hoort thuis in de prullenbak, mopperde Rob Tazelaar, voorzitter van het Productschap Vee, Vlees en Eieren, na de presentatie. Hij vindt het absolute onzin dat de consument meer wil betalen voor diervriendelijk geproduceerd vlees. Zijn collega Cor Das van de landbouworganisatie ZLTO: Hij moet zich niet bemoeien met beleidszaken. Als hij het zo goed weet, had ie allang een goed plan klaar moeten hebben. Opdrachtgever Chris Kalden, directeur-generaal van het ministerie van LNV, noemt het denktank-rapport verrassend en compleet. Oogst

Stress is prima, als het maar niet te lang duurt. Dat stelt de Utrechtse psycholoog Lorenz van Doornen. Het stress-systeem is een geniaal en voor ons voortbestaan onmisbaar stelsel van checks and balances. Ruwweg zijn er twee hormonale systemen bij betrokken. Het ene systeem produceert adrenaline, dat energie mobiliseert en ervoor zorgt dat we stress in beginsel als aangename spanning in ons lichaam kunnen ervaren. Bij langdurige stress gaat het lichaam daarnaast cortisol produceren. Cortisol voortkomt dat onze reserves binnen de kortste keren zijn opgebrand. Op zich is er dus sprake van een prachtig uitgebalanceerd systeem. Het gaat pas mis als de spanning te lang aanhoudt. Dan kan stress leiden tot burn-out en chronische vermoeidheid. U-blad

Alle Eindhovense studenten moeten verplicht naar het buitenland. In deze tijd van Europese eenwording dient buitenlandse ervaring niet meer als een pre maar als een must gezien te worden, stelt de universiteit. Eindhoven wil daarom een verplicht buitenlands trimester in het curriculum opnemen. De Eindhovense studenten, van wie nu ongeveer een kwart in het buitenland vertoeft tijdens de studie, voelen weinig voor een verplichte stage. Cursor

De Vrije Universiteit lost het Millennium-probleem simpel op. Voor de eeuwwisseling even de stekker uit het stopcontact, na de eeuwwisseling er weer in, en het apparaat doet het weer, heeft de VU-werkgroep Millennium bedacht. Helemaal zeker is de werkgroep echter niet van deze aanpak. Daarom gaat de universiteit de eerste week van volgend jaar dicht: geen onderwijs, zo min mogelijk onderzoek. Dan heeft de werkgroep de beschikking over veel computercapaciteit om de problemen op te lossen. Ad Valvas

:Voor actievoeren is hoop nodig, ontdekte de Amsterdamse politicoloog Marga de Weerd tijdens haar promotie over boerenprotest. Alleen boeren die verwachten dat er toekomst zit in hun bedrijf gaan de barricades op. Dat zijn veelal de jongere boeren met een groot bedrijf, merkte ze tijdens de protesten tussen 1993 en 1995 tegen het landbouwbeleid. De agrarische sector was een vrij autonoom gebiedje. Boeren vinden het heel moeilijk dat die tijd voorbij is. Dat heeft te maken met het vrijheidsgevoel, maar ook met de manier waarop de boeren door de media worden afgeschilderd. Er wordt altijd het stereotype van de domme boer van stal gehaald. Zij is niet verbaasd dat de helft van de agrariërs binnen tien jaar stopt, zoals blijkt uit een onderzoek van bureau Trendbox, en dat zestien procent van de gezinsbedrijven in de afgelopen vijf jaar is gestopt, zoals het CBS heeft becijferd. Ad Valvas

Wie binnenkort een potje doperwten van HAK koopt, kan exact controleren waar en wanneer de erwtjes zijn geoogst en of er gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Met een unieke code op het potje kan de consument de herkomst van het product achterhalen. Het volgen van het product door de keten heet tracking & tracing. Hierbij komt nogal wat administratieve rompslomp en automatisering kijken - elk product dient een herkennigsteken te hebben, zoals een barcodesticker of een chip. Op deze manier zijn bijvoorbeeld productiefouten op te sporen door de ketenregisseur. Naast de groenten zullen ook de bloemen en planten in de toekomst zo'n sticker krijgen. Aalsmeer Nieuws

De interfacultaire vakgroep Milieukunde van de Universiteit van Amsterdam verdwijnt nagenoeg, als gevolg van een reorganisatie bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Als gevolg stopt de universiteit als penvoerder van de European postgraduate course in environmental management. De Universiteit van Amsterdam verzorgt deze eenjarige postdoctorale opleiding samen met Leiden, Wageningen en de Vrije Universiteit. De Amsterdamse milieukundigen vallen tussen de wal en het schip, nu de faculteiten alle moeite doen om te voorkomen dat hun studenten elders bijvakken volgen, klaagt hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders, die niet meer met plezier naar zijn werk gaat. Voor zijn groep heeft de faculteit nog anderhalve personeelsplaats over, omdat het aantal milieustudenten drastisch is afgenomen. Folia