Nieuws - 16 mei 2013

Herbenoeming Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in april een selectiecommissie benoemd voor de (her)benoeming van de bestuursleden Martin Kropff (rector) en Tijs Breukink (financiën en bedrijfsvoering).

Hun termijnen lopen op 1 oktober af. De commissie bestaat uit Margreeth de Boer, Job Cohen, Harm Evert Waalkens en - voor de herbenoeming van Tijs Breukink - financieel deskundige Berry Marttin. Formeel kunnen beide bestuursleden nog vervangen worden, maar in een brief van 26 april aan de medezeggenschap blijkt dat de toezichthouders uitgaan van herbenoeming. In januari liet toezichthouder Margreeth de Boer al weten dat ze geen reden heeft om uit te zien naar andere kandidaten.