Nieuws - 18 oktober 2017

‘Herbebossing is tijdelijke klimaat-maatregel’

tekst:
Albert Sikkema

Aanplant van veel bos kan de klimaatverandering beperken tot minder dan 2 graden opwarming. Maar het is geen oplossing van het klimaatprobleem, vindt klimaathoogleraar Rik Leemans.

©Shutterstock

Aanplant van bossen kan de klimaatverandering beperken zodat de aarde minder dan 2 graden Celsius opwarmt. Dat stelt een internationale groep onderzoekers deze week in PNAS. Dat is mooi, reageert klimaathoogleraar Rik Leemans, maar de echte oplossing is dat we de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch verminderen.

Herbebossing
Beter landgebruik kan de wereldwijde CO2-uitstoot met 37 procent omlaag brengen, constateren de merendeels Amerikaanse onderzoekers. Door grootschalige herbebossing en het voorkomen van de voortdurende ontbossing kan veel extra CO2 worden vastgelegd. Verder helpt een beter beheer van de veengebieden in de wereld, minder verspilling van meststoffen in de landbouw en meer bomen op akkerbouwland.

‘Maar om de opwarming van ons klimaat binnen de twee graden Celsius te houden, moet de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen de komende jaren snel pieken, dus snel stabiliseren en daarna dalen’, zegt Leemans. ‘Vermindering van ontbossing en aanplanten van nieuw bos draagt hier zeker aan bij, maar is niet de uiteindelijke oplossing.’

Waarom niet?

‘De oplossing is dat we minder broeikasgassen uitstoten, door om te schakelen naar hernieuwbare energie (zon, waterkracht en wind) en door CO2 af te vangen en duurzaam op te bergen in oude gasvelden. Met extra bossen en minder ontbossing leg je natuurlijk CO2 vast, maar kun je de huidige CO2-uitstoot maar zo’n 35 jaar compenseren. Grootschalige herbebossing geeft je wat extra tijd. Het is dus een tijdelijke oplossing, niet de ultieme oplossing. De uitstoot van fossiele brandstoffen en de cement-productie moet naar nul.’

Het landgebruik is minder belangrijk dat de Amerikaanse onderzoekers stellen?

‘Je moet het landgebruik in perspectief zien. In vegetatie zit momenteel zo’n 600 gigaton koolstof, in de bodem en oceanen respectievelijk 1500 en 37.000 gigaton. De CO2-concentratie in de oceanen groeit nu, omdat een kwart van de menselijke CO2-uitstoot door de oceanen wordt opgenomen. Die groei wil je eigenlijk niet, omdat dit leidt tot verzuring van het oceaanwater. Anderzijds daalt de CO2-opslag in bodems en vegetatie door veranderingen van het landgebruik, zoals ontbossing. Het is zeker belangrijk dat die CO2-opslag weer toeneemt, bijvoorbeeld via herbebossing, maar daarmee kun je onze emissies van fossiele brandstoffen maar tijdelijk compenseren.’