Nieuws - 9 november 2006

Herbarium 2

Ik las in Resource 9 een reactie van Renaat Van Rompaay op de aankomende opheffing van het Wagenings herbarium. Ik heb de aanloop tot dit gebeuren helaas van dichtbij meegemaakt en wil graag vanuit een andere gezichtshoek nog twee punten aan zijn brief toevoegen.
De organisatoren van het Nationaal Biodiversiteits Centrum (NBC) verhalen telkens weer over de mooie toekomst die de diverse op te heffen onderzoeksrichtingen binnen het NCB door Den Haag beloofd zijn, een toekomst die binnen de verschillende universiteiten niet (meer) mogelijk zou zijn. Natuurlijk zijn dit politieke beloften en het is bekend dat politieke beloften met een flinke korrel zout genomen moeten worden.
De geschiedenis van herbaria die ingedeeld zijn bij een museum van natuurlijke historie, neem de musea in Londen, Parijs of het Smithsonian in Washington, kunnen hier als voorbeeld worden genomen. Bij al deze musea delft botanisch onderzoek het onderspit in concurrentie met de zo├Âlogie en publieksfuncties. In Parijs bijvoorbeeld kan men het grootste herbarium van de wereld vinden, maar de staf is daar vandaag een schim van wat het ooit geweest is. Het ooit toonaangevende Afrika-onderzoek van het herbarium in Parijs is totaal verdampt. Het museum in London is voor een groot deel veranderd in een soort biologisch Disneyland, mogelijk heel leuk en nuttig voor jeugdige bezoekers maar niet voor de ontslagen wetenschappers.
Wat mij verbaast is dat de verschillende universiteiten, en vooral Wageningen, zich er blijkbaar zo gemakkelijk van laten overtuigen dat Leiden de plaats van het gehele NBC moet zijn. Bezuinigingen zijn duidelijk een prima middel om de universiteiten over te halen. Er is echter in het verleden al vaker door Den Haag gesproken over opheffen van duplicerende studierichtingen, en het is wel zeker dat de richting biologie van Leiden in dat geval niet opgeheven zal worden. Met het NBC in Leiden heeft de biologierichting daar een duidelijke meerwaarde boven die aan de andere universiteiten.

Dr. Carel Jongkind, leerstoelgroep Biosystematiek