Nieuws - 2 november 2006

Herbarium

In Resource 5 van 28 september wordt melding gemaakt van de verhuizing van Herbarium vadense naar Leiden. In feite stoot Wageningen UR hiermee het Afrikaanse biodiversiteitonderzoek af. Ooit was de afspraak gemaakt dat Leiden, Utrecht en Wageningen elk een tropisch continent voor hun rekening zouden nemen en daarvan de plantenrijkdom in kaart zou brengen. De verdeling was respectievelijk Zuidoost-Azië (Indonesië), Zuid-Amerika (Suriname) en Afrika. Duurzame landbouw en bosbouw vallen of staan met de kennis van de wilde planten in die streken, en het Nederlands taxonomisch werk wordt internationaal als uitstekend aangemerkt.
Parijs en Londen kennen wereldherbaria, Brussel een centraal Afrikaherbarium en Duitsland is ook nog zeer actief. De facto liggen bijna alle type-verzamelingen van de wereld in West-Europa, en dat is werelderfgoed. Alles op één plek leggen is niet zo slim, want het Herbarium in Berlijn is al eens uitgebrand. Een derde referentiecollectie voor Afrika, naast Parijs en Londen, lijkt dan een verstandige keuze. Welnu, die collectie ontstaat door de samenvoeging van Brussel en Wageningen! Laat dat nu eens een Europees Instituut worden, een JRC Tropical Biodiversity.
En dat is nu net niet wat de Haagse/Leidse plannenmakers van plan zijn. Ze willen herbaria van verschillende continenten samenvoegen, wat wetenschappelijk geen enkele meerwaarde heeft. Ze willen formatieplaatsen concentreren - lees reduceren - en focussen - lees aan de Leidse prioriteiten werken.
Exit Afrikataxonomie dus, zoals eerder exit tropische bosbouw, exit tropische landbouw. Daar moeten we niet altijd om treuren; er breken nieuwe tijden aan. Maar laat het dan Europese tijden zijn!