Nieuws - 1 januari 1970

Henk Folmer waarschuwt voor handelsoorlog met VS

Henk Folmer waarschuwt voor handelsoorlog met VS

Henk Folmer waarschuwt voor handelsoorlog met VS

De Wageningse economiehoogleraar prof. Henk Folmer vindt het een zeer
slecht idee om de VS en misschien ook Rusland handelssancties op te leggen
wegens het afwijzen van het Kyoto-verdrag. Hij pleit voor rust en herstel
van de betrekkingen met de Amerikanen en Russen. ,,We moeten een
handelsoorlog voorkomen.''
Folmer reageert op de idee├źn van onder meer hoogleraar Milieu-economie en
natuurlijke hulpbronnen prof. Ekko van Ierland. Van Ierland oppert in zijn
nieuwe boek over klimaatbeleid om de VS en Rusland handelssancties op te
leggen en zo het Kyoto-verdrag te redden (Wb, 30 oktober). De EU, Japan en
China zouden die rol op zich kunnen nemen. Dergelijke sancties zijn wel
eens eerder voorgesteld, onder andere door de Groene Fractie in het
Europees Parlement en milieuorganisaties zoals Friends of the Earth.
,,We kunnen president Bush beter niet uitdagen'', zegt Folmer. De
hoogleraar ergert zich aan het idee van handelssancties in het kader van
Kyoto, dat zo nu en dan wordt opgerakeld. Men denkt volgens hem dan niet
goed na over de economische gevolgen. Het gaat volgens hem voorbij aan de
politieke realiteit dat indien de EU of Japan met handelssancties zouden
komen, deze onmiddellijk gevolgd zouden worden door soortgelijke sancties
van de zijde van de Amerikanen. ,,De recente Amerikaanse beperkingen die
opgelegd werden aan de invoer aan Europees staal zijn in dit verband
veelzeggend. Hier ging het alleen nog maar om een eenzijdige bescherming
van Amerikaanse belangen. Kun je je voorstellen wat de reactie zal zijn als
Bush ook nog eens uitgedaagd zou worden.''
Folmer, die zich als hoogleraar intensief bezighoudt met de economische
aspecten van milieubeleid, adviseert Europese politici om in deze tijd van
grote spanningen met de VS niet te overhaast te werk te gaan. ,,Rust en
herstel is het adagium voor de komende tijd en daarin passen
handelssancties allerminst.''
Folmer wijst er ook op dat er in het verleden weinig succesvolle
handelsboycots zijn geweest. ,,Kijk naar de handelsboycots tegen Irak of
Zuid-Afrika, die hebben nauwelijks effect gehad. Zouden handelssancties
tegen het machtigste land ter wereld dan wel iets uithalen? De hoogleraar
betwijfelt ook dat landen als Frankrijk, Duitsland, en het Verenigd
Koninkrijk te bewegen zijn de gespannen verhoudingen met de VS verder onder
druk te zetten door Bush te tergen en uit te dagen. Coalitiepartners buiten
Europa zullen helemaal moeilijk te vinden zijn, verwacht Folmer. ,,De
Chinezen bijvoorbeeld zullen er bar weinig voor voelen hun exportpositie
naar de VS in gevaar te brengen.'' Een handelsboycot tegen Rusland, een
land dat de ratificatie van het Kyoto-verdrag steeds weer voor zich
uitschuift, vindt Folmer ook niet handig, omdat Rusland een netto importeur
is van Europese goederen.
Zinvoller is het volgens hem om op klimaatconferenties en andere grote
bijeenkomsten te blijven benadrukken dat de VS op vele terreinen steeds
meer in haar eentje komt te staan, en dat de relatie met andere landen
verslechtert. ,,Denk aan Irak en The War against terror. Wanneer president
Bush inziet dat hij met een alleingang vastloopt, zal dat ook uitstraling
op Kyoto hebben.'' Verder is het hopen op een andere regering in de VS. Een
democraat zoals Al Gore aan de macht zou heel veel uitmaken, meent Folmer.
Kyoto zou dan weer een kans maken. |
H.B.