Nieuws - 10 februari 2011

Helpt een zwaardere start tegen studie-uitval?

Door het eerste jaar van sommige opleidingen zwaarder te maken hoopt VHL de studie-uitval in latere jaren terug te brengen. Wat vinden de studenten van die strategie?

23-cut-the-crap.jpg
Helpt een zwaardere start tegen studie-uitval?
Liza Lievens
Eerstejaars Fair Trade Management, VHL Wageningen.
'Ik vind het eerste jaar al zwaar genoeg. Elke periode krijgen we een groot project waarvan het eindproduct soms niet duidelijk is. Ik heb liever duidelijkere leerdoelen dan een zwaarder eerste jaar.  De voorlichting bij VHL is redelijk. Je merkt het verschil tussen de voorlichting van docenten en studenten. Docenten hebben vooral een verkooppraatje en studenten vertellen daarnaast ook de negatieve kanten van de opleiding.'
Astri Dewanto
Eerstejaars Food Innovation, VHL Wageningen, uit Indonesië.
'Voor mij is een zwaarder eerste jaar alleen maar een trigger om harder te studeren. Mijn opleiding is nu niet makkelijk, maar het zou best nog wat lastiger kunnen. Ik zou bijna willen zeggen; hoe zwaarder hoe beter. Over het algemeen denk ik dat Nederlanders en Duitsers hier sneller afhaken dan studenten van verder. Voor hen is het veel gemakkelijker om hier te komen, terwijl voor mij alleen het regelen van een visum al ongelooflijk veel werk is. Het heeft mij erg veel moeite gekost om hier te komen, dat doe je pas als je echt heel graag wilt. Ik ga hier echt niet zomaar weg.'
Nikki Hofmeester
gestopt na een jaar Diermanagement, VHL Leeuwarden.
'Nog zwaarder? Ha,ha, ik vond het eerste jaar nu al zwaar. Ik studeerde diermanagement en ben in de zomer na mijn eerste studiejaar gestopt. De reden hiervoor was dat ik in veel van de vakken niet voldoende geïnteresseerd was, en daardoor niet de motivatie had om ze te halen. Als VHL het eerste jaar gaat verzwaren denk ik dat je mensen gaat ontmoedigen die de studie wel heel leuk vinden. Het zou voor mij persoonlijk niet geholpen hebben als het eerste jaar werd verzwaard. Ik zou in dat geval ook niet eerder met de studie gestopt zijn, het eerste jaar zou ik sowieso hebben afgemaakt om zeker te zijn van mijn keuze.'
Aart van der Velde
Bos- en natuurbeheer (niet afgemaakt), VHL Velp.
'Het lijkt me prima om het eerste jaar te verzwaren. Dat was voor mij misschien gunstig geweest. Zelf had ik destijds iets van veertig studiepunten en daarmee mocht ik, met de hakken over de sloot, verder. Thuis werd ik gepusht om door te gaan en bij Larenstein (VHL bestond nog niet) viel ik tussen wal en schip. Ik had geen mentor en niemand stelde me de kritische vraag of Bos- en natuurbeheer echt iets voor mij was.
Na zes jaar ben ik afgelopen jaar zonder diploma vertrokken. Achteraf heb ik er spijt van dat ik niet eerder ben gestopt. Ik had beter een praktischere mbo-opleiding kunnen doen. Ik kan best denken, maar werk liever met mijn handen. Nu heb ik een eigen bedrijf in bestrating en grondwerk. Afgelopen winter heb ik een camping aangelegd in Zeeland. Dat soort dingen vind ik echt leuk.'
Jorrin Biersteker
Eerstejaars Tuin- en landschapsinrichting, VHL Velp.
'Ik vind het goed dat ons eerste jaar al is verzwaard. Ik moet er erg hard voor werken, maar haal nog steeds al mijn punten binnen. Met mijn studiegenoten gaat het ook wel goed. In mijn klas zijn er twee of drie van de dertig afgehaakt, een aantal heeft daarnaast niet alle punten. Of de voorlichting eerlijk was? Misschien hadden we meer uitleg moeten hebben over de vakinhoud, maar ik denk dat je van te voren nooit helemaal kunt weten wat een opleiding precies inhoudt.'
Abigail Wall
Tweedejaars Tuin- en landschapsinrichting, VHL Velp, uit Frankrijk.
'Ik vind dat ik in mijn eerste jaar heel veel moest doen. Vooral het einde van het jaar was vreselijk druk. In mijn klas is meer dan de helft uitgevallen en zelfs nu vallen er nog mensen uit. Ik denk dat de maatregel een goed idee is. Onze hele opleiding is zwaar, dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. Ik heb deze studie vanuit Frankrijk gevonden en ben Nederlands gaan leren om hier te kunnen studeren. De voorlichting had wel wat beter mogen zijn. Ik wist vooraf bijvoorbeeld niet welke vakken ik hier ging krijgen.'
Jeroen Duel
Tweedejaars Land- en watermanagement, VHL Velp.
'In het eerste jaar zat ik in een projectgroepje met collega's die niet gemotiveerd waren. Mede daarom heb ik zelf mijn propedeuse niet kunnen halen. Nu heb ik misschien met de twee meest extreme studenten samengewerkt, maar ik zou het beter vinden als zulke afhakers bij elkaar gezet worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar meerdere malen afwezigheid bij verplichte colleges. Misschien helpt het ook als meer vrouwelijke studenten worden aangetrokken. Vrouwen hebben soms een andere kijk op dingen dan mannen en dat leidt meestal tot een waardevolle toevoeging aan het project.'
Maarten ter Haar
Negendejaars Dier- en veehouderij, VHL Leeuwarden.
'Het eerste jaar moeilijker maken vind ik een slechte aanpak om langstuderen tegen te gaan. Dat ik langer over mijn studie heb gedaan lag niet aan de zwaarte van het eerste studiejaar. Ik ben de eerste drie à vier jaar van mijn studie namelijk veel aan het werk geweest, en daardoor was ik minder met studeren bezig. Ook heb ik lang moeten revalideren na een auto-ongeluk, waardoor de studie op een lager pitje kwam te staan en heb ik in de jaren daarna veel tijd in de studentenvereniging gestoken.'
Bob Smid
Gestopt in eerste jaar Diermanagement, VHL Leeuwarden.
'In juni van mijn eerste studiejaar moest ik stoppen met de studie Diermanagement. Dit kwam doordat ik een verplicht tentamen niet had gehaald. Voor de herkansing haalde ik een 5,4, ook net onvoldoende dus. Toen werd mij verteld dat ik moest stoppen met Diermanagement omdat ik genoeg kansen had gehad. Het is voor mij heel frustrerend dat ik niet nog een extra kans heb gekregen om het tentamen over te doen, want ik had veel motivatie en vond de studie erg leuk. Ik ben hierna nog met de studie Kust en zee begonnen, maar deze voldeed niet aan mijn verwachtingen, en daarom ben ik ook hiermee gestopt. Momenteel ben ik aan het werk. Als de studie zwaarder was geweest zou ik waarschijnlijk toch niet eerder gestopt zijn met de studie, aangezien ik het zo leuk vond.'