Nieuws - 31 januari 2002

Helft van medewerkers universiteit houdt vrije dagen over

Helft van medewerkers universiteit houdt vrije dagen over

Verplicht een half jaar in de zon liggen. Vele tientallen universiteitsmedewerkers hebben nog recht op zoveel vrije dagen dat ze enkele maanden niet naar hun werk zouden hoeven. Het opmaken van dit overschot zou al gauw ten koste gaan van onderzoeksactiviteiten.

De opeenhoping van vrije dagen is een probleem omdat niet te voorspellen is wanneer medewerkers hun uren willen gaan opnemen. Daar staat tegenover dat ze gewoon recht op verlofuren.

Toen drie jaar geleden de nieuwe verlofdagenregeling van kracht werd, bleken er mensen te zijn die nog meer dan dertig weken vakantie tegoed hadden. Daarom werd er een overgangsregeling overeengekomen. Op 1 januari van dit jaar waren er 1515 universiteitsmedewerkers die meer dan 120 verlofuren, het huidige maximum aantal uren dat je mee mag nemen naar een volgend jaar, tegoed hadden. Er zijn nu nog 64 personen die meer dan duizend uur (26 weken van 38 uur) verlof op kunnen nemen. Zij proberen nu, in overleg, deze uren op te maken.

E?n van hen is dr Dirk Hoekman, werkzaam bij de sectie Waterhuishouding. Hij had zoveel overuren dat hij afgelopen jaar zeventig dagen vrij heeft gehad. Ook de komende vier jaar werkt hij minder. "Ik zat over het maximum heen en kon mijn vrije dagen niet meer doorschuiven." Hij bouwt zijn overschot aan vakantiedagen nu in vijf jaar af. "Het is even plannen, want je moet rekening houden met de begeleiding van studenten bij hun afstudeervak. Daarnaast moet je meer doorschuiven naar collega's. Het betekent wel dat ik nu minder derdegeldstroomprojecten doe. Het opnemen van die verlofdagen gaat dus ten koste van inkomsten voor de universiteit." Hoekman heeft de afgelopen tien jaar door drukte maar weinig vrij genomen. "Veel werken heb ik nooit een probleem gevonden. Alleen stress door deadlines is soms vervelend."

De opeenstapeling van vrije dagen speelt vooral bij wetenschappelijk personeel. Dr Jacques Vervoort van het laboratorium voor Biochemie klaagt dat er veel tijd verloren gaat aan het versturen van nutteloze papiertjes. "Het is allemaal veel te bureaucratisch." Hij vertelt dat hij vrije dagen overhoudt als hij gewoon zijn werk doet. "Mensen die hun vak serieus nemen, hebben veel verplichtingen en kunnen dus niet zomaar vrij nemen", zegt hij.

Onderwijs is ??n van de verplichtingen. Volgens hoogleraar toxicologie prof. Ivonne Rietjens besteed je al snel minder tijd aan onderzoek als je je vrije dagen op moet maken. "Daar staat namelijk niemand meteen te klagen", zegt ze.

De leerstoelgroepen houden zelf in een centraal systeem de verlofadministratie bij, onder verantwoordelijkheid van het betreffende departement. Chris de Kok, hoofd Personeel, Salarisadministratie en Informatievoorziening van Wageningen UR, weet niet waarom mensen zoveel vrije dagen overhouden. "Het kan zijn dat mensen verslaafd zijn aan hun werk of dat er wat mis gaat bij de registratie. Op zich is het jammer dat we het niet weten, want zo kunnen we geen beleidsmaatregelen nemen."

Omdat medewerkers maar een beperkt aantal uren mee kunnen nemen naar het volgende jaar, komen niet opgenomen uren te vervallen. Vervoort zou graag een financi?le compensatie zien voor het niet opgenomen verlof. "Die zou mooi besteed kunnen worden aan apparatuur of onderwijsmiddelen", aldus Vervoort.

Sinds de Optare-regeling, die begin dit jaar van kracht werd, kunnen medewerkers vijf verlofdagen inzetten voor een fiets of doorbetaald ouderschapsverlof en nog eens vijf dagen voor bijvoorbeeld studieverlof. Het is nog niet bekend hoeveel mensen hiervan gebruik maken. | Y.d.H.