Organisatie - 23 oktober 2008

Helft medewerkers vindt werkdruk te hoog

Ruim de helft van de medewerkers van Wageningen UR heeft last van te hoge werkdruk. Bij Van Hall Larenstein ligt het percentage nog hoger. De hogeschool scoort in bijna alle opzichten slechter dan andere onderdelen. Dat blijkt uit de MedewerkerMonitor2008, waarvan vandaag de resultaten bekend worden gemaakt.

Over de hele linie zijn de medewerkers van Wageningen UR dit jaar positiever dan in 2006. De binding met Wageningen UR is bijvoorbeeld groot. Bijna tachtig procent van de medewerkers is er trots op bij Wageningen UR te werken. Alleen de werkdruk is volgens 53 procent te hoog.
Werknemers zijn overwegend tevreden over de werksfeer en eigen leidinggevende. Wanneer de afstand toeneemt, daalt het vertrouwen in het management. De eigen directie presteert volgens de helft van de medewerkers voldoende, bij Agrotechnology & Food Sciences Group deelt ruim dertig procent die mening en bij Van Hall Larenstein (VHL) iets meer dan 35 procent. De Raad van Bestuur weet volgens 75 procent niet wat er leeft binnen de eigen organisatie en 60 procent heeft geen vertrouwen in de manier waarop de raad Wageningen UR bestuurt. Bij VHL heeft zelfs driekwart daar geen vertrouwen in.
Ook op andere punten scoort de hogeschool lager dan de andere onderdelen. Zo vindt 90 procent van de medewerkers daar dat de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen niet goed loopt, tegenover gemiddeld 50 procent bij Wageningen Universiteit en DLO.
Vanaf 4 november gaan zogeheten begeleidingsgroepen de zaken aanpakken die de waardering van het werk beïnvloeden. Die groepen worden bijgestaan door Henk van den Bergh, hoofd HRM van de Social Sciences Group. Dat de medewerkers over het algemeen positiever zijn dan in 2006, komt volgens Van den Bergh doordat Wageningen UR er goed voor staat. ‘De organisatie bouwt weer aan de toekomst en er is bij alle kenniseenheden veel aandacht voor verbeteringen in het management. De positieve resultaten leiden ook tot een groeiend zelfvertrouwen. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Iedereen zag zichzelf toen in een underdogpositie. Dat is eigenlijk wat je nu bij VHL ziet, waar zich nog een soort rouwproces om de oude situatie voltrekt.’
De werkdruk vindt Van den Bergh een van de belangrijkste punten die moeten worden verbeterd. ‘Het onderwerp is bespreekbaar, maar er wordt weinig actie ondernomen om de werkdruk terug te dringen. Vaak zit het hem vooral in het gevoel dat je niet goed met de druk kunt omgaan.’ Workshops en trainingen voor personeel en leidinggevenden, realistische projectplanning en een goede werkverdeling kunnen soelaas bieden. ‘Veel van die processen lopen al’, zegt Van den Bergh. ‘Dat wordt niet ineens versneld door de MedewerkerMonitor. De wereld wordt niet opeens anders, maar we gaan wel aan de slag om de grootste irritaties eruit te halen.’/ Alexandra Branderhorst

Zie ook de rubriek MI

Re:ageer