Nieuws - 15 februari 2007

Helft gestrande bruinvissen verwond door netten

De visserij heeft een enorm effect op de walvisachtigen in de Noordzee. Zeker de helft van de bruinvissen die in Nederland aanspoelen is gestorven als gevolg van verwondingen door netten. Dat is een opvallend groot deel, stelt drs. Mardik Leopold van Wageningen Imares.

394_nieuws.jpg
Een internationaal team van onderzoekers vond tijdens sectie op 64 aangespoelde bruinvissen diverse aanwijzingen dat veel van de dieren niet op een natuurlijke manier zijn gestorven. Leopold: 'Dat kun je zien als het dier bijvoorbeeld een grote snee heeft. Maar een volle maag wijst ook op een plotselinge dood. Dan was de bruinvis aan het foerageren. En een bepaald schuim in de longen wijst er op dat de bruinvis is verdronken.'
Op deze manier werd bepaald dat 53 tot 70 procent van de onderzochte bruinvissen als bijvangst in visnetten had gezeten. De overige aangespoelde dieren stierven door ziekte of voedselgebrek.
Leopold vindt het percentage schrikbarend hoog, temeer daar hij verwacht dat deze cijfers slechts een deel van het probleem laten zien. 'De helft van de Nederlandse populatie zit in het noorden, boven de Wadden. Die zien we niet aanspoelen omdat de stroming vanuit het zuiden komt. Daar staat tegenover dat wij ook bruinvissen uit België en Frankrijk op onze stranden krijgen.'
Het is nog onduidelijk of Nederland maatregelen moet nemen om de beschermde walvissoort te behoeden voor de gevolgen van de visserij. Wetenschappers gaan ervan uit dat een bijvangstpercentage van één procent van de totale populatie al bedreigend is voor het voortbestaan van de soort. Probleem is echter dat de onderzoekers niet goed weten hoeveel bruinvissen er in de Nederlandse wateren zwemmen. Leopold pleit dan ook voor betere tellingen.
Het aantal bruinvissen dat sterft als bijvangst zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen, want het aantal bruinvissen voor de Nederlandse kust stijgt al jaren. In 2005 spoelden er volgens de site www.walvisvisstrandingen.nl van het natuurmuseum Naturalis 304 bruinvissen aan, in 2006 522. Dit jaar begon rustig: op 12 februari 2007 stond de teller op 25. Maar uit het onderzoek van Leopold blijkt dat de meeste bruinvissen in het voorjaar en augustus aanspoelen.