Nieuws - 20 december 2001

Heimwee na de kerst: Maagklachten, slaapproblemen, hoofdpijn en geen trek

Heimwee na de kerst:

Maagklachten, slaapproblemen, hoofdpijn en geen trek

"Net na de kerst hebben studenten erg veel last van heimwee. Dat komt doordat ze dan weer voor langere tijd thuis zijn geweest. Toch hebben de studenten die net uit huis zijn het meest last van heimwee", aldus psycholoog Tony van Vliet.

Van Vliet promoveerde eind september aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp homesickness. Het advies dat Van Vliet eerstejaarsstudenten in zijn proefschrift meegeeft, is om zo snel mogelijk contacten te leggen in de nieuwe omgeving. Dat blijkt de beste manier om heimwee tegen te gaan. De geruststellende conclusie van zijn proefschrift luidt dat heimwee geen stoornis is, maar enkel een natuurlijke reactie op het verlaten van de vertrouwde omgeving.

De Wageningse studentenpsycholoog Ben Riksen herkent het probleem. "Ik heb wel studenten die met heimwee worstelen. De symptomen kunnen heel erg zijn. De student denkt dan voortdurend aan thuis. Studenten met heimwee kijken 's maandags al uit naar vrijdag. Er ontstaan vaak ook lichamelijke klachten, zoals maagklachten, slaapproblemen, hoofdpijn en een gebrek aan eetlust."

De groep mensen met heimwee is moeilijk te pakken. Het is bekend dat introverte studenten soms wat lastig contact maken, maar met heimwee gaat het meer om een samenhang van factoren. Bijvoorbeeld als een student zich niet thuisvoelt in zijn nieuwe woonplaats, de studie niet leuk vindt en het ook niet treft op de afdeling.

Een aantal groepen studenten komen in aanmerking voor heimwee. Dat zijn studenten die nog erg afhankelijk zijn van hun ouders. Ook weinig assertieve studenten en zij die erg hechten aan orde en regelmaat hebben last van heimwee. "Binnen het eerste jaar gaat het meestal weer over", aldus Riksen. "Toch zijn er ook studenten die snel uit Wageningen weggaan en weer thuis gaan wonen. Dan kijken ze bijvoorbeeld naar een studie dichtbij huis."

Dat zijn er slechts enkelen, want volgens studentenpastor Chris van Tol voelen de meeste studenten zich op hun gemak in Wageningen. "Het soort mensen dat hier studeert is een homogene groep. Ze zijn idealistisch ingesteld, hebben aandacht voor de natuur en voor sociale contacten. Wageningen blinkt uit door haar hoge acceptatiegraad. De sociale druk om je aan te passen is minder groot dan bij meer naar het westen gelegen steden. Vooral de gezamenlijke maaltijd is een Wagenings fenomeen."

Uit een enqu?te van Van Tol onder eerstejaars blijkt dat ruim tachtig procent zich thuis voelt in Wageningen. Opvallend is, dat tachtig procent van deze studenten die in een SSHW-complex woont, elk weekend naar huis gaat, terwijl maar vijftig procent van de studentenhuisbewoners dit doet.

Lid worden van een vereniging helpt. Bij de studentenvereniging Ceres bijvoorbeeld woont een groot deel van haar leden in een Cereshuis. "Ik heb het idee dat er sneller een vertrouwensband ontstaat", vertelt Hiske Keller, de contactpersoon inzake eerstejaars bij Ceres. "De bedoeling van een studentenvereniging is ook, dat je een grote groep mensen om je heen hebt, die je niet kent van je studie. Eerstejaars zeggen dat ze verwachten dat het hier meteen hetzelfde is als thuis, maar het kost tijd om hier je studie en je vrienden op te bouwen. Per jaar telt Ceres vijftig eerstejaars. Zij hebben steun aan elkaar. De mensen van je jaarclub worden ook meestal je echte vrienden. Als ik behoefte heb aan gezelschap of bijvoorbeeld problemen heb ergens mee, dan bel ik een clubgenoot." | M.Hk