Nieuws - 15 december 2011

Heen- en weerwolf

Wat hebben Pluk van de Petteflet en Flevoland met elkaar gemeen? Juist ja, de heen- en weerwolf. In het verhaal van Annie M.G. Schmidt is het de wolf die Pluk met zijn rode kraanwagentje naar de overkant brengt. In het verhaal van Flevoland speelt de wolf eveneens een centrale rol.

5-Joop-vuist-9396.jpg
Wanneer de beoogde robuuste verbinding tussen Flevoland en de Veluwe tot stand wordt gebracht, zal er ook overgestoken moeten worden. Maar in dit spannende verhaal is nog onduidelijk hoe de herten, zwijnen en wolven het brede water tussen de polder en de hoge zandgronden moeten zien te overbruggen.
De winter staat voor de deur, dus het is weer wachten op rumoer rondom de nieuwe natuur van de Oostvaarderplassen en de daar rondlopende grote grazers. Ditmaal is de heibel wat eerder ontstaan: niet vanwege het vraagstuk hoe de dieren al dan niet de winter doorkomen, maar over de robuuste verbindingszones. De provincie is van plan deze toch aan te leggen, samen met het Wereld Natuur Fonds, het Flevo-landschap en het Staatsbosbeheer. Het beleid van Bleker ten spijt.
Zo lijkt in de nabije toekomst aan twee randvoorwaarden voldaan te worden om de nieuwe natuur grootschalig een kans te bieden. Met alle belangrijke processen, dus compleet met roofdieren. Want niet alleen komen die verbindingen er, ook de wolf keert terug in Nederland. En mogelijk is hij er al, als we de wat vage foto's mogen geloven. Misschien kan Henk Bleker zelf als roerganger de pont gaan besturen. Bleker wordt dan Veerman: dat is toch te mooi om waar te zijn.