Wetenschap - 11 mei 2017

Heeft pulsvissen de toekomst?

tekst:
Tessa Louwerens
12

Elektrisch pulsvissen – vissen met stroomstootjes – heeft voordelen boven boomkorvissen. Het is zachter voor de zeebodem en energiezuiniger. Maar is het op de lange termijn ook veilig voor het milieu? En is het diervriendelijk? Onderzoekers van WUR en NIOZ zoeken in een groot project naar de antwoorden op die vragen.

Foto: Hollandse Hoogte

In een emmer met water hangen twee elektrodes die stroomstootjes door het water laten gaan. Het tintelt een beetje wanneer je je hand erin steekt, maar het doet geen pijn. ‘Nu staat-ie ongeveer op de halve sterkte’, zegt Pim Boute, promovendus bij de leerstoelgroep Experimentele zoölogie van Wageningen University & Research.

Boute doet onderzoek naar het effect van elektrisch pulsvissen op verschillende zeedieren. Met deze methode, kortweg pulsvissen, kan onder meer platvis worden gevangen. Omdat platvissen, zoals tong en schol, zich ingraven in de zeebodem, moeten ze eerst worden opgeschrikt om ze in een visnet te kunnen krijgen. Traditioneel wordt dit gedaan met een boomkor die zware ‘wekkerkettingen’ over de bodem sleept. Deze kettingen ploegen de zeebodem om, waardoor ook veel andere dieren, zoals zeesterren, krabben en schelpdieren, in het net komen.

Wetenschappers en vissers zoeken naar duurzamere manieren om platvis te vangen en experimenteren daarbij met pulsvissen. Bij die methode zijn de wekkerkettingen vervangen door elektroden die stroomstootjes afgeven: de pulskor. Boute: ‘Door de elektrische pulsen verkrampen de spieren van de vissen even, zodat ze van de bodem omhoog komen en gevangen kunnen worden.’

Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano
Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano

Verboden

De pulskor woelt de bodem minder om en er worden minder bodemdieren mee gevangen. Daarnaast verbruiken de schepen minder brandstof, omdat de pulskor lichter is en minder sleepweerstand geeft. Dit betekent minder CO2-uitstoot en lagere kosten voor vissers. Ook zijn de gevangen vissen gemiddeld van betere kwaliteit, omdat ze minder worden beschadigd.

Zo op het eerste gezicht lijkt pulskorvisserij dan ook een goed alternatief voor boomkorvisserij. Maar er is veel weerstand en de methode is in Europa vooralsnog grotendeels verboden. Sinds 2009 mogen de lidstaten wel ontheffingen geven voor de zuidelijke Noordzee aan maximaal 5 procent van hun vloot. In Nederland zijn 84 van dergelijke ontheffingen verleend.

Om zicht te krijgen op de langetermijneffecten van pulsvissen in de Noordzee is begin 2016 in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken een groot onderzoeksproject gestart. ‘Met dat onderzoek willen we voorspellen welke gevolgen pulsvissen op grote schaal heeft’, vertelt projectleider Adriaan Rijnsdorp van Wageningen Marine Research. ‘We verwachten dat deze techniek een stap voorwaarts is, maar om een weloverwogen beslissing te maken, is het belangrijk de mogelijke nadelen goed te onderzoeken.’ Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Vis onder narcose

Pim Boute onderzoekt in Zodiac vissen die zijn blootgesteld aan stroomstootjes. Foto: Guy Ackermans
Pim Boute onderzoekt in Zodiac vissen die zijn blootgesteld aan stroomstootjes. Foto: Guy Ackermans

Pim Boutes experimenten in het lab van Zodiac in Wageningen maken deel uit van het project. Hij heeft een opstelling gemaakt waarmee hij de gevolgen van blootstelling van vissen aan de stroomstootjes nauwkeurig kan vastleggen. ‘Sommige dieren komen bijvoorbeeld wel in aanraking met de pulskor, maar worden niet gevangen, dus die kunnen we niet aan boord van een vissersschip onderzoeken.’ Door de praktijk in het lab na te bootsen, kan Boute toch zien wat de stroompjes met de dieren doen.

Vanuit een aquarium met elektrodes loopt een wirwar van kabels naar de computer. Het aquarium is zo’n anderhalve meter lang en ingepakt in een dikke piepschuimlaag. ‘De vissen die we onderzoeken komen uit de Noordzee en daar is het kouder’, legt Boute uit. ‘We houden de bak koel, om zoveel mogelijk de natuurlijke situatie na te bootsen.’ Om ongerief voor de vissen te voorkomen, worden ze eerst onder narcose gebracht. Daarna gaat Boute hun spieractiviteit meten bij verschillende instellingen van de elektrische pulsen. Althans, als hij goedkeuring krijgt van de Dierexperimentencommissie van WUR. Daar is het wachten nog op.

In de kelder van Zodiac laat Boute de röntgenkamer zien. De trap naar de kelder is afgescheiden met een plastic deur met een ritsluiting, maar zelfs met de rits dicht is wel duidelijk wat voor onderzoek hier plaatsvindt. ‘Tja, we krijgen nog wel eens klachten over de stank, maar daar wordt aan gewerkt’, zegt Boute verontschuldigend. Hier worden röntgenfoto’s gemaakt van vissen die met de pulskor gevangen zijn. Op sommige foto’s is een geknakt graatje te zien. Vissen kunnen namelijk hun rug breken als hun spieren sterk samentrekken. Boute: ‘Daardoor komt er bloed in de filets, waardoor deze minder waard worden. En het is ook niet diervriendelijk. In eerdere studies werd dit onder andere gezien bij kabeljauw, maar de resultaten waren wisselend. Daarom willen we graag uitgebreider onderzoeken in hoeverre dit voorkomt in de commerciële vangsten.’

Een röntgenfoto van een tong die is gevangen met een pulskor. Foto: Remco Pieters
Een röntgenfoto van een tong die is gevangen met een pulskor. Foto: Remco Pieters

Selectiever vissen

Doel van Boutes onderzoek is om de gevoeligheid van verschillende vissoorten en verschillende maten vissen voor de pulsen te bepalen. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat het effect van de pulsen afhangt van de grootte en de soort vis. Boute: ‘Door de aanlandplicht moeten vissers nu ook te kleine vissen en soorten die niet veel opleveren aan wal brengen. Wellicht is het mogelijk om met bepaalde instellingen selectiever te vissen, zodat vissers vooral vangen waar ze op uit zijn.’

Als de proefopzet goed werkt, kan Boute met relatief weinig proefdieren onderzoeken wat het effect van de verschillende pulsinstellingen is op verschillende vissoorten. Hiermee wil hij een model ontwikkelen om voorspellingen te doen over diverse soorten vissen.

Wellicht kunnen vissers met bepaalde pulsinstellingen selectiever vissen, zodat ze vooral vangen waar ze op uit zijn

Daarnaast wil hij ook gaan kijken naar de gedragseffecten van pulsen op dieren waarop niet wordt gevist. 'Haaien en roggen hebben bijvoorbeeld een elektrisch zintuig. In theorie kan de puls ze aantrekken of afstoten, waardoor ze juist wel of niet in het net verzeild raken.’ Ook ongewervelden, zoals strandkrabben, reageren op de stroom. ‘Door de puls verstijven ze. Dan kunnen ze zich niet goed voeden en lopen ze een groter risico om opgegeten te worden. Je ziet ze niet altijd terug in de netten, maar wat er met deze dieren gebeurt, heeft mogelijk wel invloed op de populatie en het ecosysteem.’

Zeepieren

Ook promovendus Justin Tiano van het NIOZ onderzoekt de effecten van pulsvissen op het zee-ecosysteem en dan in het bijzonder op het bodemleven. Het elektrische veld van de pulskor dringt namelijk ook door in de bovenste lagen van de zeebodem.

Justin Tiano tijdens veldwerk. Hij onderzoekt het effect van pulsvissen op de zeebodem. Foto: Pieter van Rijswijk
Justin Tiano tijdens veldwerk. Hij onderzoekt het effect van pulsvissen op de zeebodem. Foto: Pieter van Rijswijk

Tiano doet zijn onderzoek in een lab aan de andere kant van het land, in het Zeeuwse kustdorp Yerseke. Daar staan glazen buizen met bodemmonsters van ongeveer 30 centimeter hoog op een rij. Die monsters heeft hij met een holle boor uit de zeebodem gestoken. In één van de buizen loopt een tunneltje door het zand. Dat is gemaakt door een zeepier, vertelt Tiano. ‘Deze eet zand en poept dit aan de achterkant weer uit terwijl hij dieper graaft. Hierdoor wordt het sediment gemengd.’

Zeepieren en andere bodemdieren spelen een belangrijke rol in de uitwisseling van voedingsstoffen en zuurstof tussen de zeebodem en het zeewater, legt Tiano uit. Daarnaast helpen ze stikstof en fosfaat uit het water te verwijderen. ‘Te veel stikstof kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt. Dit heeft weer effect op het hele ecosysteem.’

Tiano gaat de effecten van boomkorvisserij en pulskorvisserij op de zeebodem met elkaar vergelijken. Eerst heeft hij zijn bodemmonsters verstoord op de manier waarop de kettingen van de boomkor dat doen. Vervolgens heeft hij gemeten welke invloed dit heeft op de biochemische processen in de bodem. Momenteel is hij bezig zijn gegevens te analyseren. ‘Ik ben nog niet zo ver, maar het lijkt erop dat het verstoren van het sediment leidt tot een tijdelijke verhoging van zuurstofverbruik door de bodem.’ In een volgende test zal hij de bodemmonsters blootstellen aan elektrische pulsen om te kijken wat er dan gebeurt. Zo kan hij bepalen welke vorm van visserij het minst verstorend is voor het zee-ecosysteem.

Toekomst

De onderzoekers zitten niet alleen in het lab. Tiano gaat binnenkort de zee op om monsters te nemen in het kielzog van de puls- en boomkorvissersboten en deze te vergelijken met monsters uit onbeviste gebieden. Vervolgens wil hij de langetermijneffecten van pulsvissen onderzoeken. ‘Daarvoor willen we een visgebied gebruiken dat gesloten is voor boomkorvissen. Binnen dit gebied worden aan aantal zones aangewezen waar met verschillende pulsinstellingen zal worden gevist.’

Boute verzamelt vissen die door commerciële boten zijn gevangen en inventariseert de schade. Door die resultaten te vergelijken met de resultaten uit zijn laboratoriumproeven, kan hij bepalen of zijn voorspellende model klopt.

Het onderzoeksproject van WUR, NIOZ en ILVO loopt tot 2019 en de onderzoekers hebben nog een hoop werk voor de boeg. ‘Om duurzaam te kunnen vissen, is het belangrijk om uit te zoeken op welke manier en met welke instellingen de vis zo efficiënt mogelijk kan worden gevangen, met zo min mogelijk schade aan andere dieren en de omgeving’, zegt projectleider Adriaan Rijnsdorp. De onderzoeksresultaten zullen uiteindelijk mede de wetenschappelijke basis vormen voor een toekomstig Europees besluit over de toekomst van het pulsvissen.

Spanningsveld

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om maximaal 5 procent van zijn vissers ontheffing te verlenen op het Europese verbod op elektrisch pulsvissen. Veel andere EU-lidstaten doen dat niet en reageren kritisch. Zo riep de Franse minister van Milieu eerder dit jaar de Eurocommissaris voor Visserijzaken op om het verbod op elektrische stimulatie in de visserij te handhaven en de afgegeven ontheffingen in te trekken. Volgens de minister is het aantal schepen dat aan pilots deelneemt veel te groot, is er onvoldoende bekend over de impact en risico’s en is er onvoldoende toezicht. VisNed, de brancheorganisatie van Nederlandse kottervissers, spant zich in om de pulsvisserij in Europa geaccepteerd te krijgen. De organisatie meent dat de weerstand deels voortkomt uit het verlangen van andere landen om hun eigen concurrentiepositie te versterken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Re:acties 12

 • Jos

  Iedere sportvisser die al wat langer vist op plekken als Hoek van Holland, Ijmuiden of Wijk aan Zee weet dat het slecht gesteld is met de visstand. Baars is enkele jaren geleden ineens in 3 jaar tijd gedecimeerd, terwijl je die de 20 jaar daarvoor goed kon vangen. Kabeljauw (gul) konden we tot 7-8 jaar geleden goed vangen. En van het ene op het andere jaar zijn ze weg in HvH en vrijwel verdwenen in Wijk. Dat is een ramp voor de sportvisser en ook voor de economie. De sportvisser is immers ook actief als comsument bij Hengelsprtzaken, horeca en verblijfsrecreatie. Neem een voorbeeld aan Denemarken waar ze zelfs sportvissen uitzetten. Het gevolg een goed draaiende economie van verblijfstoerisme en hengelsportwinkels.

  Reageer
 • Henk van Peer

  De schaarste van sommige vissoorten ---vraag elke sportvisser!--- ligt aan te ruime quota, dus aan overbevissing (door trawlers dus commerciële visvangst) in het algemeen, niet aan de methode zo zeer waarmee dat vissen gebeurt. Hoewel het zeker ook nog eens zo is dat sommige vangstmethoden de visstand erger achteruit doen gaan dan andere, bv omdat ze meer ondermaatse vis ook doden, te ernstig beschadigen. Dat is idd het gevaar van pulsvissen, als er met te sterke puls wordt bewerkt!

  Geef echter niet meteen puls visserij de schuld van teruggelopen visstand!
  Sterker: als pulsvissen goed wordt gdaan zou het alleen maar met die methode nog commercieel vissen wel eens juist heel goed voor menige vissoort en de populatiegroottes daarvan kunnen zijn! Afwachten nog onderzoeksresultaten...

  Vangstquota, controle erop, of, beter: gebrek an controle daarop, zijn de veel waarschijnlijkere oorzaak. Toch?!,?

  Mi dat verbod op pulsvissen minstens zeer prematuur is, zou zijn, dat dus minstens eerst meer wetenschappelojk goed onderbouwde inzichten in effecten van vangstmethoden er moeten zijn zodat besluiten een rationele basis kunnen hebben ipv louter commerciële besluit(en), die uit concurrentie- en economische overwegingen tot stand komt.

  Ergste is dat met verbod op pulsvissen niet loutereen meer ecologisch verantwoorde manier van vissen teloor zou kunnen gaan, maar dat daarvan ookforse vernietiging van kapitaal het gevolg kan zijn (afhankelijk dan vn overgangsmaatregelen cq mate waarin bestuurlijk fatsoen aanwezig is).

  Reageer
 • Henk van Peer

  Niet puls visserij zou moeten worden verboden maar de oude methode!

  Natuurlijk afwachten wat onderzoek zoal uitwijst maar het lijkt me sowieso logisch en kwestie van boerenverstand dat pulsvissen milieuvriendelijker is dan met sleepboom.

  Wel belangrijk dan dat de pulsen niet te sterk zijn mogen EN kunnen zodat eea max dier vriendelijk blijft.

  Kanttekeningen wel: er wordt veel te veel gevist, er zijn te weinig visreservaten cq areaal waar vissen 100% veilig voor de mens is. Niet alleen zouden we veel minder vlees moeten eten, maar ook stuk minder vis! En omdat sommige soorten super kwetsbaar zijn, dat quota soms wel erg kortzichtig, te ruim worden vastgesteld, ook.
  Waarmee het duidelijk is dat ik niet zo zeer pro dikke portomonnee van NL vissers ben als wel voor duurzame, natuurlijke natuur die de zeeën en oceanen òòk zijn!

  Reageer
 • M

  Iedereen die niet uit Nederland komt zeurt verschrikkelijk om sportvisserij, ga maar lekker karperen dan�� iedereen is simpelweg jaloers op wat wij nederlanders allemaal wel niet beter kunnen in de visserij. En nog nieteens over die van de potgerukte homo’s van de unie gesproken, alle vis meenemen wat is dat nou voor onzin regel ze maken het alleen maar
  Moeilijker voor de vissers vooral die Fransen en Belgen nou jongens zal jullie alvast vertellen dat de kust leeg is komt niet door de pulsvisserij maar door de trawlers. Alstublieft denk hier maar eens over na!

  Reageer
 • alex

  wij als sportvisser mogen geen zeebaars binnen brengen maarde beroeps mogen honderden kg binnen brengen elk jaar minder tong er zullen veel boten te koop liggen ze maken de hengelsport naar de kl....... visser uit blankenbergen

  Reageer
 • Sharky

  Ik vis al 30 jaar met een boot met hengels als sportvissers aan de belgisch nederlandse kust.De laatste jaren is de gulvangst gereduceerd tot bijna zero waar eerder zelfs in jaren dat het gulbestand op zijn laagst stond toch nog vrij goed werd gevangen.Nu zie ik ook en al mijn vrienden bootvissers aan deze kustlijn dat de tongvangst sinds 2012 sterk achteruit gaat .Niet toevallig is men massal bezig met de pulskor in deze gebieden .Men heeft blijkbaar enkel oog voor de beroepsvisserij en negeert de werkelijke toestand die vooral door hengelvissers wordt geconstateerd .Doe navraag bij iedere hengelvisser met een boot en je zal hetzelfde antwoord krijgen .Het is ook geen toevel dat dit gelijkloopt met de opschaling van de pulskor .
  Men leest steeds maar dat het gulbestand en ook andere soorten goed zijn toegenomen sinds de jaren '90 echter in de zuidelijke Noordzee klopt een en ander niet met deze bewering.Waar is die vis naar toe?Het zou toch best zijn daar even goed bij stil te staan en eens een een licht op te steken bij hengelvissers.Enkel de schar is nog goed te vangen maar deze is niet echt commercieel en sleept men niet gericht in die gebieden .

  Reageer
  • John

   Heb je ook gekeken naar de flyshoot visserij,die vrijwel gelijk is opgeschaald met de opkomst van de puls? Flyshooters zijn veel effectiever in het vangen van kabeljauwen en zeebaars. Daarnaast bevist een flyshooter misschien wel meer noordzee af (in oppervlakte) dan de gehele Pulsvloot bij elkaar.

 • Redactie

  Klopt het is een tong. Het onderschrift is aangepast.

  Reageer
 • Matthy

  Naar mijn idee is de vis een tong en kunnen we ook een röntgenfoto zien van een vis gevangen door een boomkor??

  Reageer
 • Romein

  Foto van een schol die gevangen is met de pulskor ? Ik weet zeker dat de foto van een tong is.

  Reageer
 • Tony

  Is de vis op de röntgenfoto geen tong ipv een schol??

  Reageer

Re:ageer