Nieuws - 29 oktober 2013

Heeft iemand Louise Fresco al gebeld?

Weer wordt Louise Fresco genoemd. Dit maal door Piet Boonekamp, business unit manager bij PRI. ‘We hebben iemand nodig die universiteit en DLO meer met elkaar verbindt en internationaal profileert. Fresco heeft visie, is internationaal en een verbinder.’

‘De twee allerbelangrijkste eigenschappen zijn wat mij betreft: een visie hebben en een verbinder zijn. We zijn nu te ver doorgeslagen in een afrekencultuur en dat belemmert de integratie. Bij DLO hebben we te maken met een krimpende markt. We doen onze vreselijke best om elkaar te helpen, door aan cross selling te doen (je acquireert als het ware voor de ander). Maar in the end of the day denk je toch: word ik er zelf beter van? Want daar word je wel op afgerekend. Daarom hebben we een verbinder nodig met durf en visie.

Ook zijn universiteit en DLO na meer dan tien jaar Wageningen UR nog onvoldoende aan elkaar verbonden. We stoppen er veel energie in, maar het blijft vaak een wensgedachte. Er staan nog steeds schotjes. Een voorbeeld daarvan is het aanpakken van het hoge antibioticagebruik in de veehouderij. Daarvan zeggen we al heel lang dat hier voor Plant en Dier een mooie samenwerking ligt. Je zou micro-organismen in het voedsel kunnen doen waardoor de darmflora zo verandert, dat je minder antibiotica nodig hebt. Wij hebben gezamenlijk veel verstand van biointeracties, diervoeding, dierziektes en darmflora, en toch komt het niet echt van de grond. Daarvoor is een leider nodig die zegt dat dit belangrijk is. Visie betekent dan ook: flink investeren in nieuwe zwaartepunten van onderzoek.

De nieuwe voorzitter moet ervoor waken dat we een excellente onderzoeksorganisatie blijven. Bij DLO zijn we – gedwongen door de financiering – aan het afglijden naar onderzoek dat weinig bijdraagt aan vernieuwing. Ook bij de topsectoren zie ik vaak het bij elkaar harken van gegevens. Dat is plat onderzoek. Ik denk dat we dit type onderzoek en het routinematige praktijkonderzoek moeten verlaten. Dat doen anderen namelijk wel. Het is daar heel druk geworden, met allerlei bedrijfjes, keuringsdiensten, en adviesdiensten. Ik vind dat wij moeten opschuiven naar complexe kennisvragen. Alleen Wageningen UR kan die aan en we moeten de opdrachtgevers er van overtuigen dat daar pas echt nieuwe dingen uitkomen. Het vraagt durf en visie om dit uit te dragen.

Louise Fresco zou natuurlijk zeer interessant zijn. Ze is ook sterk internationaal georiënteerd. Wageningen moet nu eens echt internationaal worden, we hebben nog geen echte buitenlandse vestigingen. Hier zitten nog veel Nederlandse mannen op managementposities. Kijk naar Shell, Philips: die hebben buitenlanders in hun board. Als India belangrijk is voor Shell, zetten ze een Indiër op een sleutelpositie. Of neem de CEO van Bayer, de Nederlander Marijn Dekkers. Hij wijst er steeds op dat nog maar een derde van het bedrijf in Duitsland zit en de rest in het buitenland. Dus Bayer krijgt snel een andere cultuur dan Duits of Europees. Zo iemand heeft echt een internationale gedachte.

De koers lijkt me duidelijk. Het wereldvoedselprobleem is een enorme maatschappelijke uitdaging voor ons. We moeten meer, maar ook hoogwaardiger voedsel produceren, maar wel veel duurzamer. Dat heeft ook relaties met klimaat en natuur. Hier hebben we een naam in, dit is de kern van Wageningen.’Door een technisch probleem kan er op dit bericht helaas niet gereageerd worden. We hopen dit zo snel mogelijk te verhelpen.