Wetenschap - 11 januari 2007

Hazen reageren op extreem weer

Als er in de duinen van Schiermonnikoog veel regen valt en overstromingen voorkomen, slinkt de populatie hazen. Van temperatuurschommelingen hebben de dieren geen last.

239_nieuws.jpg
Ecologen van de leerstoelgroep Resource Ecology telden tussen 1995 en 2003 het aantal hazen in het oostelijke deel van Schiermonnikoog. Ze publiceerden hun resultaten in het decembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra.
Hazen doen het goed op het dunbevolkte waddeneiland dankzij het ontbreken van natuurlijke vijanden. Het aantal hazen in het zeshonderd hectare grote gebied schommelde gedurende de onderzoeksperiode tussen de 320 en 596.
De sterke fluctuatie van de hazenpopulatie wordt volgens de onderzoekers mede veroorzaakt door het weer. Vooral regenval heeft een negatieve invloed. Dat geldt zowel voor een hoge gemiddelde regenval per jaar als voor korte periodes met heftige regenval. Overstromingen bij een waterpeil van twee meter boven NAP zorgden eveneens voor een lagere hazenpopulatie. De weersinvloeden hebben meer invloed op het aantal hazen op het eiland dan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voedsel.