Nieuws - 30 augustus 2001

Havengebied mogelijke trekpleister broedvogels

Havengebied mogelijke trekpleister broedvogels

Zelfs in het Rotterdamse havengebied zijn er terreinen van redelijke omvang waar men de vegetatie kan laten ontwikkelen en zo broedvogels kan aantrekken, menen onderzoekers van Alterra.

Rond de havens liggen talloze stroken land die niet kunnen worden bebouwd omdat er leidingen in de grond zitten. Normaal gesproken wordt er geen waarde gehecht aan deze stroken, maar er zijn potenties voor natuurontwikkeling, stellen de onderzoekers.

Drs. Wim Timmermans: "De stroken met ondergrondse leidingen zijn op zich mooie structuren om de ecologische functie van het gebied te versterken." Nu wordt volgens hem de grasvegetatie vrij kort gehouden door regelmatig te maaien, maar als men nu minder maait, kan de vegetatie wat weelderiger worden. Dit kan weer leiden tot een toevloed van dieren zoals broedvogels. Te denken valt aan de grasmus en de zwartkop.

Deze conclusie wordt onderbouwd met resultaten van het landschapsecologische model LARCH. Timmermans en zijn collega's hopen het model toepasbaar te maken voor elke willekeurige stad. Het idee is hiermee heel snel de kansen voor natuur in een stad uit te rekenen en te bepalen aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.

Timmermans: "Nu Nederland wordt volgebouwd, wordt er steeds meer gezocht naar mogelijkheden om in de stedelijke omgeving kansen voor natuur te cre?ren. En er kan meer dan je in eerste instantie denkt. Uit inventarisaties is gebleken dat er veel zeldzame dieren kunnen voorkomen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen in de stad."

Het onderzoek Landschapsecologische analyse van het Rotterdamse havengebied stond onder leiding van Robbert Snep van Alterra. | H.B.