Nieuws - 11 oktober 2001

Harma Feitsma, orkestchef van het Nederlands Studenten Orkest

Harma Feitsma, orkestchef van het Nederlands Studenten Orkest

'We gaan naar New York om in de Carnegie Hall te spelen'

Harma Feitsma, vijfdejaarsstudent Biotechnologie, speelt al vanaf haar achtste fanatiek viool. Toen ze in Wageningen ging studeren, werd ze vanzelfsprekend actief bij de Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV), eerst muzikaal daarna ook in het bestuur. Daarnaast speelde ze inmiddels drie keer mee met het Nederlands Studenten Orkest (NSO), het podium voor amateurmuzikanten onder de studenten. Afgelopen februari ging ze in het bestuur van het NSO, waarbij ze de functie van orkestchef vervult. Een fulltime bestuursbaan, waarbij heel wat georganiseerd moet worden.

Hoewel Feitsma verknocht is aan het vioolspelen, zou ze er niet haar beroep van willen maken. Na haar derde jaar Biotechnologie besloot ze een jaar lang het conservatorium te proberen. Ze hield het er drie weken uit: "Ik moest heel veel theorievakken doen en doordat ik eindexamen in muziek had gedaan op de middelbare school wist ik daar al veel van. Bovendien vind ik denk ik te veel andere dingen naast vioolspelen ook heel leuk. Door te kiezen voor Biotechnologie houd ik nog genoeg tijd over om te kunnen spelen. Andersom gaat dat wat moeilijker. Je gaat niet zo snel 's avonds nog eens een heel andere studie oppakken terwijl je overdag viool speelt. Misschien was ik wel een beetje bang dat het een sleur zou worden en daardoor iets van zijn schoonheid zou verliezen. Viool spelen is dan je werk en niet langer een ontzettend leuke hobby."

Nu probeert ze in ieder geval elke dag minstens een uur te spelen. De laatste tijd schiet dat er een beetje bij in. Het bestuur vindt ze namelijk waanzinnig leuk.

Het NSO is een orkest dat wordt samengesteld uit studenten van alle hbo's en universiteiten in Nederland. Elk jaar wordt een nieuw orkest gevormd en wanneer je mee wilt doen, moet je auditie doen. Gedurende een maand, traditiegetrouw in januari, komt het orkest bij elkaar om te repeteren en op te treden op alle grote podia in Nederland, zoals de Doelen in Rotterdam en Vredenburg in Utrecht. Voor Feitsma telkens weer een geweldige belevenis: "Januari is een feestmaand. Een maand lang alleen maar met muziek bezig zijn onder leiding van een professionele topdirigent. We spelen in mooie zalen en elke concertavond is er een groot feest georganiseerd. Dit jaar spelen we bovendien de derde symfonie van Mahler, een van de grootste orkestwerken ooit geschreven. Er doen wel 220 musici mee. Naast een studentenorkest van 120 leden ook nog eens een vrouwen- en kinderkoor."

Als bestuurslid van het NSO is Feitsma samen met zes andere studenten uit verschillende steden bezig met de organisatie van de concerten. In principe heeft ieder bestuurslid een eigen kantoortje thuis gecre?erd. Zo heeft Feitsma van het NSO een computer gekregen, een fax en een eigen telefoonlijn: "Het is allemaal behoorlijk professioneel opgezet. Dat moet ook wel, want er gaat veel tijd en geld in zitten. Zo moeten we de zalen huren, bezoeken we de plaatselijke comit?s in de concertsteden, die praktische zaken regelen, en gaan we alle studentenorkesten langs." Daarbij is Feitsma orkestchef. Dat betekent dat zij degene is bij wie studenten zich kunnen opgeven om auditie te doen.

Waar in andere jaren nog wel eens sprake was van een tekort aan studenten die mee willen spelen, zijn er dit jaar al twee keer zoveel aanmeldingen als plaatsen. Dat heeft mogelijk te maken met de bijzondere buitenlandse reis waarmee de tournee wordt afgesloten. Feitsma: "Het is een traditie dat de tour elk jaar wordt afgesloten met een concert in het buitenland. Omdat het NSO dit jaar zijn tiende lustrum viert, wilden we er iets bijzonders van maken. We zouden naar New York gaan om daar in de beroemde Carnegie Hall te spelen. Nog nooit heeft daar een amateurorkest gespeeld. Normaal gesproken wordt de buitenlandbestemming altijd zo lang mogelijk geheim gehouden voor de leden van het orkest, maar na de aanslagen in New York was dat natuurlijk onmogelijk. We wisten niet of het nog door kon gaan en of onze contactpersoon nog in leven was." Inmiddels heeft het NSO besloten om toch te gaan. De contactpersoon was nog steeds enthousiast en er is besloten om er een benefietconcert van te maken. "Het past ook bij het karakter van het NSO", zegt Feitsma. "Elk jaar spelen we voor goede doelen. Dit concert wordt een gebaar namens de Nederlandse samenleving."

Arin van Zee

Harma Feitsma: "Januari is een feestmaand. Een maand lang alleen maar met muziek bezig zijn onder leiding van een topdirigent." | Foto Guy Ackermans