Nieuws - 1 januari 1970

Haring terug in Noordzee, nu de kabeljauw nog

Haring terug in Noordzee, nu de kabeljauw nog

Haring terug in Noordzee, nu de kabeljauw nog

RIVO wil vervolg successtory haring

De Noordzeevissers zijn er blij mee: de haring is weer in grote getale
terug. De drastische vangstbeperkingen hebben blijkbaar effect gehad.
Biologen van het RIVO waarschuwen echter voor al te groot optimisme. Er
moet nog veel gebeuren om van de Noordzee weer een vissersparadijs te
maken.
Het herstel van de haring is bijzonder te noemen: in 1996 zat er slechts
460.000 ton haring in de Noordzee, dit is toegenomen tot 1,5 miljoen ton in
2002 en het laatste jaar heeft de haring een ware eindsprint gemaakt: er
zwemt nu 2,2 miljoen ton haring rond. Daarmee is de haringstand voor het
eerst terug op het niveau van de jaren zestig.
Dit zijn schattingen van het RIVO op basis van proefvangsten die het
instituut om de paar maanden uitvoert. Opmerkelijk is ook dat de haring ook
te vinden is op plaatsen waar het visje al tien jaar niet meer gezien is,
in het grensgebied van de Noordzee en het Skagerrak bij Denemarken. Het
visserij-instituut had de sterke toename van de hoeveelheid haring ook
voorspeld met haar vispopulatiemodellen.
,,Het is een mooi voorbeeld van hoe je in goed overleg tussen vissers,
beleidsmakers en biologen tot een echt duurzame visserij kan komen