Nieuws - 1 januari 1970

‘Harder fietsen om hetzelfde bedrag binnen te halen’

De instituten hebben te maken met teruglopende omzetten, waardoor er de komende drie jaar ruim 400 banen zullen verdwijnen. Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen denkt niet dat het marktaandeel dat nationaal verloren gaat, snel kan worden gecompenseerd door Europese opdrachten. Op de langere termijn ziet hij echter wel lichtpuntjes.

Dijkhuizen erkent het ruiterlijk. ,,Niemand kan garanderen dat het binnenkort weer beter zal gaan op de onderzoeksmarkt. Wat ik wel zeker weet is dat er een behoefte blijft aan onderzoek. Er vindt vooral een verschuiving plaats in wie er voor dat onderzoek betaald. We moeten uitgaan van onze eigen kracht: de kwaliteit van ons onderzoek en het feit dat we de complete kennisketen in huis hebben.’’
Groeimogelijkheden ziet Dijkhuizen eigenlijk alleen op de lange termijn. ,,De dalende overheidsbijdragen zijn structureel. Het zijn bedragen die je er niet zo maar even bijfietst. We zullen zelfs harder moeten fietsen om hetzelfde bedrag binnen te halen.’’ Op de langere termijn ziet de bestuursvoorzitter nog wel mogelijkheden in Europa (‘buiten Brussel’), voor een meer regionale aanpak in Nederland en in het beter vermarkten van kennis (‘kennisvalorsatie’) in de vorm van patenten of participatie in startende bedrijfjes.
Dat de Nederlandse overheid zich zo snel uit de onderzoeksmarkt terugtrekt is spijtig, maar geeft Wageningen UR op de langere termijn een strategisch voordeel, meent Dijkhuizen. ,,Het INRA (het Franse DLO, G.v.M.) schreeuwt al moord en brand als de overheidsfinanciering terugzakt naar 90 procent. We hebben al een veel sterkere marktoriëntatie en bredere portfolio, op de Europese markt is dat een voordeel.’’
Terugdringen van de overhead is volgens Dijkhuizen nu noodzakelijk omdat de marges op de onderzoeksmarkt klein zijn. ,,We willen de overhead terugbrengen van twintig tot vijftien procent.’’ De woorden ‘centraal’ en ‘decentraal’ wil hij in dit opzicht niet meer horen.
Dat bij de bezuinigingen vooral wordt ingezet op natuurlijk verloop is volgens Dijkhuizen in ieders belang. ,,Mensen zo bij de dijk te zetten is slecht uit menselijk oogpunt en ook nog eens erg duur.’’ | G.v.M.