Nieuws - 1 januari 1970

Hanengedrag is hardnekkig

Hanengedrag is hardnekkig

Hanengedrag is hardnekkig


De maatregelen die het welzijn van pluimvee moeten verbeteren, bezorgen
hennen juist extra leed. In de houderij van vleeskuikenouderdieren lopen
hennen nu vaker rond met flinke veerbeschadingen, omdat de snavels en tenen
van de hanen niet meer geknipt mogen worden. Verrijking en verruiming van
de leefomgeving biedt geen oplossing, blijkt uit onderzoek van het
Praktijkonderzoek Veehouderij (PV).

,,Als je het simpel wilt zeggen dan wordt tien hennen aanzienlijk leed
berokkend omdat we bij één haan de relatief kleine ingrepen niet meer mogen
uitvoeren. Ik denk dat het tijd wordt ons eens achter de oren te krabben en
af te vragen of we de mildere vormen van ingrepen toch niet moeten
toestaan’’, zegt pluimveeonderzoeker dr Koos van Middelkoop van het PV.
In het ingrepenbesluit pluimveesector, onderdeel van de gezondheids- en
welzijnswet voor dieren, is het aantal mogelijke ingrepen bij dieren sterk
beperkt. Zo mogen bij leghennen geen of alleen mildere vormen van
snavelbehandeling worden uitgevoerd en is in de houderij van
vleeskuikenouderdieren het snavelkappen en teenknippen zelfs helemaal
verboden. Het besluit is in 1996 ingegaan, met een overgangstermijn tot 1
september 2001.
Van Middelkoop: ,,Bij het houden van vleeskuikenouderdieren heb je nu
eenmaal hennen en hanen door elkaar lopen omdat je nakommelingen wil.
Meestal heb je op de honderd hennen zo’n tien hanen rondlopen. En als je
bevruchte eieren wil, moet er nou eenmaal een haan op een hen gaan zitten.
Dat vasthouden doet hij nogal ruw met zijn poten. Als de tenen dan niet
geknipt zijn kan dat aanzienlijke veerbeschadigingen op de rug en dijbeen
van de hennen opleveren.’’ Ook vertonen de dieren typisch ‘hanengedrag’
door flink om zich heen te pikken.
De pluimveeonderzoekers van het PV onderzoeken al sinds 1998 of de
negatieve effecten van het achterwege laten van deze ingrepen bij hanen af
te zwakken zijn met maatregelen in huisvesting en verzorging. Tot nu toe
zonder resultaat. In het zojuist afgeronde onderzoek bleek dat een
verrijking van de leefomgeving en een extra leefvloer geen vermindering in
de veerbeschadigingen tot stand brengt. Ook het rondstrooien van het voer,
waardoor de dieren meer tijd nodig hebben om hun kostje bij elkaar te
scharrelen, blijkt niet te helpen. Van Middelkoop: ,,Misschien vinden de
kippen het allemaal wel leuk, maar minder veerbeschadingen leveren die
maatregelen dus niet op. Het enige onderzoeksspoor dat we nu nog volgen is
proberen via de voeding vitalere hanen te krijgen, zodat er minder mislukte
paarpogingen plaatsvinden’’. |
G.v.M.