Wetenschap - 14 februari 2002

Handzame onkruidmeter

Handzame onkruidmeter

Plant Research International en het instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO) hebben een apparaat ontwikkeld dat meet of onkruid na bespuiting dood gaat. Er is nu een verbeterde versie. Het is een handzame uitvoering van een onderzoeksmeter.

De PS1 is in staat bij vrijwel alle onkruiden het effect van een bespuiting na te gaan zonder daarvoor de onkruiden vanuit het veld naar een donkere ruimte te hoeven brengen, zoals tot nu toe nodig was. Verder werkte de meter alleen bij onkruidbestrijdingsmiddelen die de fotosynthese remmen. Inmiddels is de werking breder. Ook is de meter handzamer geworden. De prijs is gezakt van 3000 euro bij de eerdere versie PS2 tot circa 1400 euro bij de nieuwe PS1.

De meter is onmisbaar bij de MLHD-methode: de Minimum Lethale Herbicide Dosering. Deze methode berekent voor de bespuiting hoeveel gif er minimaal nodig is om het onkruid dood te laten gaan. Tot nu toe werd met een PS2-meter twee dagen na bespuiting gemeten hoeveel fotosynthese het onkruid nog vertoont. Op basis daarvan is te voorspellen of het onkruid overleeft. Was de fotosynthese nog te hoog, dan kon de boer nog een bespuiting uitvoeren. Door op deze manier te werken kan de boer dertig tot veertig procent middel besparen zonder het gevoel te hebben een groot risico te lopen.

De methode is ideaal, vindt het ministerie van landbouw. Plant Research International is momenteel met de overheid in gesprek over mogelijkheden de methode als voorwaarde te stellen bij het verkrijgen of behouden van een toelating van bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen. MLHD is al opgenomen in Agromilieukeur. | L.N.

De PS1-meter laat zien of onkruid na een bespuiting doodgaat of niet. | Foto Plant Research International