Nieuws - 8 februari 2007

Handtekeningen voor duurzame universiteit

De Wageningse studentenvakbond WSO en studentenraadsfractie PSF zijn samen een actie begonnen voor een natuurvriendelijker universiteit. Met de slogan ‘The inconvenient truth about WUR’ roepen ze sinds donderdag 1 februari studenten en medewerkers op te tekenen voor een duurzamer beleid.

‘Het woord duurzaamheid komt voor in elk college en elk onderzoek, maar nergens in het interne beleid’, zegt Mattijs Smits van de PSF. Samen met de WSO richtte de studentenraadsfractie een werkgroep op om dit te veranderen. Want ondanks vele protesten gebruikt Wageningen UR nog steeds milieuonvriendelijk papier en ‘weigeren ze over te stappen op Fair Trade-koffie.’
De tegenstrijdigheid is ook zichtbaar in het nieuwe windmolenpark. ‘Wageningen UR produceert groene stroom, maar gebruikt zelf grijze stroom’, vertelt Smits. Het huidige stroomcontract loopt tot 2008. ‘Maar nergens staat dat daarna alsnog wordt overgestapt.’
De actievoerders vinden het ‘onaanvaardbaar’ dat duurzaamheid geen rol speelt in de interne bedrijfsvoering. ‘Terwijl Wageningen UR juist een leidende rol zou moeten spelen op dit gebied’, vindt Smits. Het ontbreken van een milieubeleidsplan of milieujaarverslag getuigt volgens de studenten van gebrek aan ambitie. ‘Met concrete doelen voor over vijf jaar kan de buitenwereld Wageningen UR tenminste afrekenen als ze die niet haalt.’
De WSO en de PSF delen ook de komende week tijdens lunchpauzes in verschillende kantines nog flyers uit om steun te vragen voor hun actie. Vrijdag 9 februari staan ze in Biotechnion, woensdag 14 februari in Alterra en het Imag-gebouw, en donderdag 15 februari op Zodiac. Wanneer en hoe de verzamelde handtekeningen worden overhandigd aan de raad van bestuur is nog niet bekend.