Nieuws - 14 juni 2001

Handel in emissie voorlopig luchtfietserij voor landbouw

Handel in emissie voorlopig luchtfietserij voor landbouw

Na het melkquotum en mestquotum kan er ook een emissiequotum in de landbouw komen voor uitstoot van CO2 en methaan. Het Landbouw-Economisch Instituut LEI onderzocht voor het ministerie van LNV de mogelijkheden om emissierechten verhandelbaar te maken. Dat zou volgens het LEI, als het eenmaal werkt, een goed middel zijn om de emissies daar te reduceren waar dat het goedkoopste kan.

In de glastuinbouw, verantwoordelijk voor tachtig procent van de CO2-emissie in de landbouw, kunnen tuinders een deel van hun CO2-emissierechten verkopen en met de opbrengst uitstootbeperkende maatregelen treffen. In de veehouderij zou het gaan om methaan-handel.

Maar dr. Floor Brouwer, die het project leidde, twijfelt over de praktische haalbaarheid. Er moet een plafond ingesteld worden voor de maximaal toelaatbare uitstoot, bijvoorbeeld tien procent minder dan de huidige uitstoot. Vervolgens krijgen de tuinders en veehouders rechten om CO2 en methaan uit te stoten op basis van een ijkpunt in het verleden. Maar Brouwer waarschuwt dat er veel juridische strijd kan komen over dat ijkpunt. Want heeft een boer op dat moment net toevallig de stal leeg staan, dan krijgt hij geen rechten. Ook voorziet Brouwer veel administratieve rompslomp, omdat in de landbouw veel diversiteit is. In de industrie wordt emissiehandel wel al toegepast, maar daar gaat het om een paar grote bedrijven. | J.T.