Student - 23 juni 2014

Hand in eigen boezem

2

‘Rendementsdenken slaat door’, kopte Resource vorige week bij monde van het Hoger Onderwijs Persbureau. Landelijke studentenorganisaties vrezen dat universiteiten het studietempo rap willen opschroeven, omdat ze worden afgerekend op de snelheid waarmee ze studenten afleveren.

‘Als onderwijsinstellingen streng zijn voor studenten, zouden ze misschien ook de hand in eigen boezem moeten steken’, aldus de organisaties. ‘Lang niet alle docenten hebben een didactische cursus gevolgd.’ Deze laatste passage spreekt me nogal aan, want ik herken dat direct in mijn omgeving.

Ik denk dat het studierendement vooral verhoogd kan worden als die didactische cursussen eens wat vaker gegeven worden. Als ik zo mijn vakken eens langsloop snijdt het mes vaak aan twee kanten. Vakken die enthousiast gegeven worden door een docent die de stof helder en duidelijk uitlegt, met het juiste gebruik van literatuur en multimedia, hebben een beduidend hoger slagingspercentage. Mijn motivatie, en die van mijn medestudenten, bleef tijdens deze vakken hoog, waardoor het gros actief studeerde en meedeed in de les. Als een docent geen les kon geven, en dat gebeurt helaas in Wageningen ook, had dat gelijk z’n weerslag op de groep en werkte men minder. Als je na jaren een vak te hebben gegeven nog steeds geen fatsoenlijke PowerPoints kunt maken, geen geordende readers in elkaar kunt zetten en geen duidelijke uitleg geeft, moet je niet verwachten dat je studenten even door de stof heen fietsen.

Nu hebben studenten zeker een grote eigen verantwoordelijkheid, en daar mag zeker op gewezen worden. Een professionele houding is, ook bij minder goed gegeven vakken, een belangrijke eigenschap die de universiteit van ons mag verwachten, maar ik ben er van overtuigd dat al die nu ingevoerde maatregelen (BSA, harde knip e.d.) niet nodig zijn als het onderwijs nog aantrekkelijker wordt gemaakt en verder verbeterd wordt.

Ik stel voor dat als een vak slecht gemaakt wordt, de verantwoordelijke docent de hand in eigen boezem steekt en z’n onderwijs verbetert. Je kunt er als docent namelijk niet vanuit gaan dat je vak volgend jaar ‘wel beter zal gaan’ als van hogerhand de teugels voor studenten worden aangetrokken.


Twitter: @JanWillemK


Re:acties 2

 • Rob Ramaker

  Ik heb nog wel een aanvulling bij Rolf. De zachte knip ontstond, volgens mij, terloops toen NL overschakelde van het traditionele doctoraalsysteem naar een BaMa-systeem, zoals afgesproken in de Bolognaverklaring. En die zachte knip staat eigenlijk haaks op de geest van dat document: je hebt een uniform bachelor/mastersysteem door heel Europa waar bij master en bachelor een aparte opleiding is en studenten zich tussen opleidingen bewegen door Nederland en Europa. De harde knip past dus wel goed in deze bredere context, maar niet iedereen was in de eerste plaats enthousiast over het systeem.

  Ik heb trouwens niet het gevoeld dat universiteiten deze specifieke maatregel gebruiken om rendementen op te drijven. Wel zorgt de harde knip in de praktijk voor - soms flinke - studievertraging.

  Reageer
 • Rolf

  De harde knip is volgens mij destijds zeker niet ingevoerd om het rendement te verhogen.
  De oorspronkelijke motivatie hiervoor (van Ronald Plasterk die toen minister van OCW was), was om een 'moment van bezinning' voor studenten te forceren, dus actief nadenken welke Master je na je Bachelor gaat doen.
  En dus om ook universiteiten te dwingen om de Bachelor en de Master afzonderlijk studeerbaar te maken.

  En dat is daarmee dus een heel andere soort maatregel dan BSA.

  Reageer
  • Andere kant van het verhaal

   Geldigheidsduur van tentamens is ook geen regeling die ooit bedacht is om het rendement te verhogen maar wordt nu wel vaak zo gebruikt... Niet alles wat in theorie zo bedoelt is pakt in de praktijk zo uit.

  • Andere kant van het verhaal

   Geldigheidsduur van tentamens is ook geen regeling die ooit bedacht is om het rendement te verhogen maar wordt nu wel vaak zo gebruikt... Niet alles wat in theorie zo bedoelt is pakt in de praktijk zo uit.


Re:ageer