Wetenschap - 1 oktober 2019

Halvering stikstofuitstoot veehouderij: #hoedan?

tekst:
Albert Sikkema
15

Nederland moet de stikstofuitstoot uit veehouderij, industrie en verkeer fors naar beneden brengen om de natuur te beschermen, zegt de commissie-Remkes. Hoe dat precies moet, zegt de commissie er niet bij. Resource inventariseert hoe experts denken over die hamvraag.

© EnterEnter

In Resource magazine, dat aanstaande donderdag uitkomt, verschijnt naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Remkes een interview met Wim de Vries (leerstoelgroep Milieusysteemanalyse) en Karin Groenestein (Wageningen Livestock Research) over welke oplossingen zij zoal zien voor de stikstofopgave voor de veehouderij – afgezien van de verkleining van de veestapel.

Ammoniak
In het Financieele Dagblad stelt dieronderzoeker Roland Melse voor om koeien, net als varkens en kippen, in dichte stallen met luchtwassers te huisvesten. Daarmee kan de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij met 85 procent afnemen.
Zijn collega Karin Groenestein wil de ammoniakvorming bij de bron wil aanpakken, want veel ammoniak ontstaat als de urine en poep van de koeien vermengd raakt. Het snel gescheiden afvoeren van de mest in de stal leidt daarom tot minder ammoniakvorming. Verder helpt mest verdunnen met water, mest aanzuren, mest koelen en het mestoppervlak verkleinen allemaal om de ammoniakvorming te beperken. Een combinatie van deze maatregelen kan de ammoniakuitstoot uit stallen met ruim 80 procent reduceren, stelde Groenestein’s collega Andre Aarnink vorig jaar.

Stikstofkringloop
In Boerderij poneerde de Wagenings alumnus Frank Verhoeven, een van adviseurs van landbouwminister Carola Schouten over kringlooplandbouw, nog een manier om het stikstofprobleem te verhelpen: halveer de input van stikstof in de landbouw in de vorm van kunstmest en krachtvoer. Door minder stikstof aan te kopen, kunnen veetelers de stikstofkringloop sluiten, verwacht hij.

Weidegang
Weer een ander geluid was te lezen in Trouw en NRC, in een opinie-artikel van Wouter van der Weijden en Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zij pleiten voor meer weidegang van koeien. ‘Dat verlaagt de ammoniakemissie, die plaatsvindt als mest en urine vermengd raken. Vermenging vindt plaats in stallen, in de mestopslag en bij het uitrijden van mest, maar nauwelijks bij weidegang.’

Nog meer ideeën?
Resource is benieuwd of binnen de WUR-community nog meer gedachten leven over oplossingen voor de stikstofopgave in de veeteelt. Heb jij daar wel ideeën over, deel ze dan s.v.p. via de reacties hieronder.

Re:acties 15

 • bezorgde burger

  1. Wat is feitelijk het probleem van het huidige stikstof nivea?
  2. Wat is de daadwerkelijke urgentie?
  3. Wat zijn bijvoorbeeld feitelijk de gevolgen voor de natuur en wat zijn de feitelijke gevolgen voor de mens komend jaar, als wij geen maatregelen nemen?
  4. Wat is het redelijke tijdpad waarbinnen boeren en bouwers maatregelen kunnen nemen om mee te werken aan de stikstof reductie? En wat is het redelijke tijdpad om goed en niet politiek getint beleid te formuleren?
  5. Waarom nu de urgentie en niet 5 jaar eerder beleid uitgestippeld en overleg gepleegd met de sectoren?
  6. Hoe gaat de politiek de relatie met de bouw en de boeren en daarmee de achterban weer herstellen?
  7. Hoe worden a. Natura 2000, b. EU wetgeving en c. onze maatschappelijke prioriteiten (landbouw, veeteelt en de bouw) onderling gewaardeerd? En hoe worden de gevolgen voor de keuze van het één opgelost in de overige twee zaken?

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Scheiden van ureum (pies) en katalysatorenzym urease (poep) zie de dierenarts-varkenshouder die dat uitgeprobeerd heeft.

  Reageer
 • Piet Hein Geurink11

  Zie voor cijfers: CBS.nl opname stikstof uit veevoer vlakt af (28-02-2019).

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Bijna de helft van die melkveeboeren is millionair. Ze weten echt wel hoe ze iedereen beet moeten nemen.

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  De hele agrarische wereld met dat stikstof stikstof groeien groeien.

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Wellicht denkfoutje van de veeboer. Stikstofrijk gras groeit lekker; 2 hooimijten ipv 1. Lekker veel N te vreten.

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Minder stikstof aankopen? Die overdosis stikstof komt van hun eigen gras en hooi. Kost niks. Centenkwestie.

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Kunnen de bosbouwers en zaadveredelaars zich niet wat luidruchtiger roeren?

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Kunnen ze op de Veluwe met die zielige gebroken vogelpootjes geen olivijnzand strooien tegen de verzuring?

  Reageer
 • Piet Hein Geurink

  Die boerderijdieren krijgen veel te veel stikstof te eten. Koeien wel 70% te veel. Dat werkt bij plantjes: die gaan er lekker van groeien. Dieren poepen en piesen het weer uit.

  Reageer

Re:ageer