Nieuws - 21 juni 2007

‘Halve zool’ die graag vergadert

‘Je moet een beetje gek zijn en van vergaderen houden’, zegt Lennart in ’t Veld over zijn liefde voor de medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein in Velp, waar hij al drie jaar deel van uitmaakt. Maar hij rondt binnenkort zijn opleiding Bos- en Natuurbeheer af. Met deze vergadertijger vertrekken zeker drie andere studenten uit de raad in Velp en het is moeilijk om nieuwe kandidaten te vinden.

De VHL-locaties Velp en Wageningen hebben in totaal zes studenten in de raad. Daarnaast is er nog een gemeenschappelijke raad met VHL-locatie Leeuwarden, waar Lennart ook in zit.
Dit jaar is het aantal aanmeldingen voor de raad extreem laag: er zijn pas twee nieuwe kandidaten. De termijn waarop mensen zich verkiesbaar kunnen stellen is verlengd en de verkiezingen die op 28 juni gepland staan, worden wellicht doorgeschoven naar een later tijdstip.

Lennart, waarom willen weinig studenten in de MR?
‘Het gros van de studenten komt alleen om te studeren, verder zal het ze worst wezen. En dan is er één halve zool die zich afvraagt waarom dingen zus of zo gebeuren. Je hebt diepgang en betrokkenheid nodig. Eigenlijk is het een politiek spel. Dat moet je interessant vinden.’

Maar wat heb je er aan?
‘Het vraagt energie, maar je krijgt er veel voor terug. Zoals kennis over hoe een organisatie werkt en vergadertechnieken. Ik heb geleerd om makkelijker mijn mond open te trekken, ook als iemand een pak aan heeft of directeur is. Het is goed voor jezelf en voor de organisatie. Ik kan het iedereen aanraden. Studenten die twijfelen, kunnen ook altijd bij een vergadering kijken. Alle vergaderingen zijn openbaar.’

Hoe lang draaien studenten normaal mee?
‘Eén of twee jaar. De MR-structuur is een soort oerwoud. Het duurt dus wel even voor je weet waar wat gebeurt. De inzet van de studentleden loopt wel uiteen. Bij stages bijvoorbeeld stopt de één een paar maanden, en vergadert de ander met een webcam mee vanuit het buitenland.’

Doe je dit werk voor je cv?
‘Nee, niet bewust. Als je het goed wilt doen, zit er een heleboel aan vast. Bijblijven met het leeswerk bijvoorbeeld, anders raak je flink achter. Soms vond ik het moeilijk te combineren met mijn studie. Met het afstudeerproject voelde ik me best schuldig als ik ging vergaderen, terwijl de anderen doorwerkten. Voor MR-werk krijg je een vergoeding van 6,75 euro per uur, dat is best redelijk. Maar ik had er liever tijd voor teruggekregen dan geld. Studenten van Wageningen Universiteit kunnen met een bestuursbeurs een vol jaar aan medezeggenschap besteden.’

Wat vind je van een complete medezeggenschapsfusie binnen Wageningen UR?
‘Nu loopt VHL binnen het grote Wageningen UR vaak achter de feiten aan. Over zaken als het instellingsplan, ICT en arbo-voorwaarden zou WUR-breed overleg goed zijn. Maar de verschillen tussen het hbo en wo zijn te groot. Ik ben bang dat één grote MR een ver-van-je-bed show wordt, waar ieder onderdeel onderwerpen inbrengt die de anderen niet raken. Dat is inefficiënt. De raad van bestuur wil het eenvoudiger maken voor zichzelf door alles op een hoop te gooien, maar dat heeft weinig voordelen voor de medezeggenschap zelf.’

Wil je bij je nieuwe werkgever weer in de MR?
‘Dat hangt af van wat ik binnen die organisatie wil bereiken. Als ik door wil groeien naar een leidinggevende positie is het misschien niet handig om eerst in de MR gezeten te hebben. Je komt dan aan de andere kant van het bord. Als het bedrijf te klein is voor een MR, kan ik het toch niet laten om zaken die me opvallen door te geven aan de leidinggevenden. Maar ook zonder MR kan ik wel leven hoor.’