Nieuws - 13 september 2007

Half miljoen euro voor koolmezengenoom

Welke geheimen zitten verborgen in het genoom van de koolmees? De leerstoelgroep Fokkerij en genetica gaat de koolmees onder de loep nemen om daar achter te komen. Het is een van de eerste uitgebreide studies naar het genoom van een wilde populatie gecombineerd met een genetische analyse van fenotypische waarnemingen.

1281_nieuws.jpg
Het onderzoek, waaraan ook het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) deelneemt, is door het Netherlands Genomic Initiative beloond met een subsidie van een half miljoen euro voor vier jaar.
Het NIOO doet al meer dan vijftig jaar ecologisch onderzoek, waarbij de koolmees als een ecologisch modelsoort dienst doet. De vogel leent zich daarvoor omdat hij in nestkastjes broedt die gemakkelijk bereikbaar zijn. Bij het NIOO is daardoor veel informatie beschikbaar over het gedrag van de koolmees.
Op moleculair gebied was er tot nu toe echter weinig bekend over de soort, zegt hoogleraar Fokkerij en genetica prof. Martien Groenen. Om het genoom van de koolmees te ontrafelen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste sequencingtechnieken die grote hoeveelheden data tegen relatief lage kosten opleveren.
Het onderzoek kan onder meer gegevens opleveren over de effecten van klimaatverandering op het voortbestaan van wilde soorten. Bovendien hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de plek waar persoonlijkheidseigenschappen bij koolmezen in het erfelijk materiaal zijn vastgelegd.