Nieuws - 31 mei 2001

Hack helpt Wageningen ondernemen

Hack helpt Wageningen ondernemen

Al was hij niet voor nietsdoen in de wieg gelegd, hij was al voor zijn veertigste 'binnen' en begonnen met rentenieren. Toen kreeg ir. Maarten Hack een idee en stapte ermee naar prof. dr. Cees Veerman. Even later trad hij in dienst bij Wageningen UR. Zijn taak: het helpen opzetten van nieuwe bedrijvigheid in het kenniscentrum.

"Plannen om te ondernemen zijn er in Wageningen veel", zegt Hack. Zojuist rondde hij een serie gesprekken met directeuren, managers en onderzoekers af, en daarin kwam hij er tientallen op het spoor. "Wat vaak fout gaat, is dat mensen te snel gaan werken aan een plan", zegt Hack. "Plannenmakers staan niet genoeg stil bij de vraag of daarbuiten iemand rondloopt die bereid is een eerlijke prijs voor het product of dienst te betalen."

Hack studeerde biologie in Wageningen en was medeoprichter van een beursgenoteerd bedrijf in human resource management. "Na mijn afstuderen heb ik niets met mijn vak gedaan. Ik heb geen verstand van onderzoek. Maar ik heb bewezen dat ik een succesvolle onderneming kan opzetten."

Hack wil niet alleen bereiken dat Wageningen meer ondernemerschap ontplooit, maar ook dat er meer ondernemerschap binnen Wageningen UR blijft. "Sommige idee?n kun je beter buiten de bestaande organisatie realiseren. Maar veel idee?n passen er ook uitstekend in. Er zijn objectieve criteria om vast te stellen wat de beste aanpak is." E?n van Hacks taken is het overbrengen van die kennis naar potenti?le ondernemers en Wageningse sleutelfiguren.

De eerste fase van Hacks project is het aanmoedigen van mogelijke ondernemers om naar voren te komen. Hij werkt bijvoorbeeld aan een zelftest, die in het najaar op het intranet zal staan. Het programmaatje berekent in hoeverre mensen het in zich hebben te ondernemen. | W.K.