Nieuws - 1 januari 1970

Habitatrichtlijn vereist open planning

Habitatrichtlijn vereist open planning


De dwingende Europese regelgeving voor beschermde natuurgebieden, dieren en
planten levert het minst problemen op als de planvorming zo open en
flexibel mogelijk is. Dat stelden dr Rinus Jaarsma en ir Raoul Beunen van
de leerstoelgroep Landgebruiksplanning woensdag 16 april op het congres
Framing Land Use Dynamics van de Universiteit Utrecht. Probleem blijft dat
zakelijke belangen vaak strijdig zijn met openheid, en dat de Europese
regels wellicht te strikt zijn.
Nu leiden veel bouwprojecten nog tot juridische gevechten over planten- of
diersoorten die bijvoorbeeld in de Habitatrichtlijn als beschermd staan
aangewezen. Willen we in de toekomst die problemen vermijden, stellen
Jaarsma en Beunen, dan zullen we de Habitatrichtlijn zo vroeg mogelijk in
de planvorming moeten betrekken. Dat kan door reeds bij de ideeƫnvorming
van bouwprojecten te inventariseren of er op de bouwgrond bedreigde dieren
en planten leven, maar ook door vanaf het begin van een bouwproject
nadrukkelijk de communicatie en zelfs samenwerking te zoeken met lokale
natuurorganisaties.
,,Er wordt nu nog teveel de nadruk gelegd op de problemen die de
Habitatrichtlijn veroorzaakt in de planning'', stelt Beunen. Gemeenten,
provincies, bouwondernemingen en natuurbeschermers zijn volgens Beunen en
Jaarsma teveel bezig met de 'regeltjes' van de Europese Habitatrichtlijn en
de Nederlandse Flora en Faunawet. ,,Die juridificatie is verschrikkelijk'',
vindt Jaarsma. We moeten leren omgaan met de Europese regels, vinden
Jaarsma en Beunen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Beunen
noemt als voorbeeld de beschermde kamsalamander. Als er nog maar een
waterpoel is waar die in leeft, dan is er maar een oplossing: beschermen.
Zijn er echter meerdere poelen die als leefgebied dienen, dan kun je dat
creatief inpassen in de planning.
De open planning die Jaarsma en Beunen voorstaan, past in de trend die in
de planvorming is te zien. Burgers zijn tegenwoordig mondiger en weten ook
nu al vaak de juiste inspraakkanalen te vinden. Bij overheidsprojecten is
open planvorming al heel gebruikelijk. Toch zijn er problemen te
verwachten. Bij particulieren bouwprojecten zijn zakelijke belangen
bijvoorbeeld vaak strijdig de door Jaarsma en Beunen gewenste openheid.
Bovendien blijft het volgens Beunen de vraag of de Europese regelgeving
niet te strikt is voor open en flexibele planvorming in de traditie van het
Nederlandse poldermodel. |
M.W.

Fotobijschrift: Een jonge kamsalamander. Als er nog maar een waterpoel is
waarin dit beschermde diertje leeft dan hebben planologen geen keuzen en
zullen ze het poelje in stand moeten houden | Foto Alterra