Nieuws - 18 februari 2014

Haast met Technohal en Incubator

tekst:
Roelof Kleis

Er wordt alles op alles gezet om nog voor het einde van dit jaar een begin te maken met de bouw van een Technohal, Incubator en bedrijfsverzamelgebouw op de campus.

De drie functies worden ondergebracht langs Bronland naast het nog te bouwen Campus Plaza. Maar er is wel haast bij. Nog voor het einde van dit jaar moet een begin gemaakt worden met de bouw. Lukt dat niet, dan loopt Wageningen UR een flinke provinciale subsidie van maximaal 3,5 miljoen euro mis voor dit project. ‘Het is inderdaad krap, maar wij, de gemeente en de provincie sturen er enorm op dat het lukt’, zegt manager campusontwikkeling Petra Caessens.

In de Technohal komen onderzoeksfaciliteiten voor met name de doorontwikkelingen van technologie van lab- naar pilotschaal. De Incubator en het bedrijfsverzamelgebouw bieden kantoor- en labruimte voor kleinere bedrijven die net gestart zijn of zich doorontwikkelen maar nog te klein zijn voor een eigen pand. Ook voorposten van grote (internationale) ondernemingen in de food, agro en biobased hoek kunnen hier  terecht.

In het vorig najaar gelanceerde strategisch plan voor de campus werd er nog vanuit gegaan dat de drie gebouwen de komende jaren afzonderlijk en na elkaar zouden worden gerealiseerd. Die planning is inmiddels achterhaald. Met de subsidie van de provincie mikt Wageningen UR op een gelijktijdige ontwikkeling en realisatie. Het bouwwerk waarin de drie functies een plek krijgen moet nu volgend jaar worden opgeleverd.

Maar daar is dus wel wat kunst- en vliegwerk voor nodig. Om tijd te winnen lopen diverse planningsprocedures die normaal gesproken na elkaar plaatsvinden parallel. Zo is er een beeldkwaliteitsplan nodig voor het gebied en moet het bestemmingsplan worden aangepast. Zonder bezwaarprocedures lukt het om in december de eerste paal te slaan.

Om dat mogelijk te maken wordt achter de schermen op dit moment hard gewerkt. Volgens Caessens zijn er vergaande gesprekken met Kadans, de beoogd ontwikkelaar van het project. Kadans heeft ervaring met incubatorontwikkelingen op campussen en is ook nauw betrokken bij de StartLife, dat startende ondernemers op weg helpt.