Nieuws - 22 maart 2001

Haas

Haas

Voor Erica Terpstra is de keuze tussen niet of wel toepassen van biotechnologie niet zo moeilijk is als deze techniek levens kan redden. "Stel dat jouw zieke kind alleen gered kan worden met de genen van nog een kind van jou. Waarom zou je dan niet als een haas een tweede kind gaan maken? Ik zou niet zover willen gaan als Bill Clinton, die laatst zoiets zei als dat we eindelijk de taal van God leren spreken. Maar ik ben ervan overtuigd dat biotechnologie nuttig kan zijn voor het helen van mensen."

Terpstra is Tweede Kamerlid van de VVD en voorzitter van de speciale Kamercommissie Biotechnologie. Zij deed haar liberale uitspraak tijdens het debat over biotechnologie op 19 maart in Wageningen. | H.B.