Nieuws - 1 januari 1970

Haarweg wil geen kleurige tegeltjes

De bewoners van het studentencomplex aan de Haarweg zien niets in het nieuwe tegeltjespatroon dat de SSHW in de centrale hallen van de gebouwen wil aanbrengen. Uit een handtekeningenactie blijkt dat tachtig procent tegen is. De SSHW vindt het echter te laat om de plannen terug te draaien.

Vrolijk gekleurde tegeltjes in plaats van saai beton, dat klinkt als een hele verbetering. Maar de bewoners van studentencomplex de Haarweg denken daar anders over. Nadat de SSHW begin december de plannen voor de nieuwe betegeling van de ingangen presenteerde, spuiden ze hun ongenoegen op de Wageningse studentenwebsite WESP. Ze vonden de patroontjes te druk en de kleuren te fel. Huurdervertegenwoordigers SFO pikte de signalen op en hield een enquête. Ze vroegen bijna tweehonderd bewoners, één vijfde van het totaal, naar hun mening. Tachtig procent bleek tegen de tegelplannen.
Sebastiaan Winter, één van de twee woonvoorzitters van de Haarweg: ‘We hebben de resultaten vorige week aan de SSHW voorgelegd, maar die wilde niet met ons in gesprek gaan. We begrijpen dat het lastig is terug te draaien nu de opdracht eenmaal gegeven is, maar wij zitten nu wel met een tegeltjesprobleem.’
SSHW-directeur Hans van Medenbach is teleurgesteld over de reactie van de bewoners. ‘Ik word hier soms een beetje moe van. Dit was nu een voorbeeld waarin we juist niet vanuit onze ivoren toren hebben gezegd: zo wordt het en niet anders. We hebben aselect een groepje bewoners uitgenodigd, waaronder de woonvoorzitters, en hun een aantal ontwerpen voorgelegd. Deze mensen waren erg enthousiast. Het is jammer dat veel andere bewoners die mening niet delen. Maar het is niet zo dat we nu een opdracht die al is uitbesteed, gaan terugdraaien.’ Wel wil Van Medenbach het in de toekomst anders aanpakken. ‘Ik vond het een leuke poging, maar we kunnen hier ook van leren. De volgende keer nodigen we geen klantenpaneltje uit, maar houden we een internetenquête.’
Het gaat overigens niet om verfraaiing van het gebouw, maar vervanging van afgeschreven tegels, zo benadrukt Van Medenbach. De werkzaamheden beginnen maandag 6 maart. / JH

Het ontwerp is te zien op: www.sshw.nl/html/nl/nieuws/haarweg.html.