Nieuws - 1 januari 1970

HP/DeTijd versus Keuzegids

HP/DeTijd versus Keuzegids

HP/DeTijd versus Keuzegids

Opgewarmde kwaliteitsoordelen, waarvan de houdbaarheidsdatum allang is verstreken. Zo oordeelt Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, over het kwaliteitsonderzoek dat ik voor HP/DeTijd maakte (Zie Wb 5, pagina 5, red.). De toon van het verhaal was nogal aanmatigend. Alsof de krokettendraaier van de Febo een hap neemt van een heuse Kwekkenboom en deze met een vies gezicht uitspuugt, verzuchtend dat zijn eigen merk toch echt beter smaakt

Laten we de zaken even in het juiste perspectief plaatsen. In HP/DeTijd zijn alleen de visitatierapporten van afzonderlijke opleidingen besproken die in 1998 zijn verschenen. Steenkamp gebruikt ze zelf ook in zijn keuzegids - oplage vijfduizend - en dus mogen ze hem bekend voorkomen, maar het grote publiek heeft van die oordelen geen weet. Reden voor HP/DeTijd - oplage 45 duizend - om de bevindingen van visitatiecommissies te publiceren. Uit telefoontjes en gesprekken was mij het afgelopen jaar gebleken dat er nog steeds behoefte bestond aan zulke goed-redelijk-matig-zwak staatjes van afzonderlijke opleidingen

Al vier jaar gebruik ik daarvoor de beoordelingen van visitatiecommissies en niet van studenten. In mijn ogen zijn die niet in staat om opleidingen te vergelijken, terwijl de Keuzegids de uitslagen uit Heerlen gewoon naast die uit Den Haag of Groningen plaatst. Hoewel de overlap tussen studentenoordelen en kwaliteitscontrole van deskundigen groot is, zijn er soms opmerkelijke verschillen. Terwijl onderwijskunde in Twente door de studenten als de beste wordt beoordeeld, vindt de visitatiecommissie dat het volledige curriculum op de helling moet. Misschien hebben ze allebei gelijk, maar voor mij weegt het oordeel van de kwaliteitscontroleurs toch echt sterker dan een rondje bellen naar vijftig studenten

Ik pretendeer met die tien opleidingen allerminst dekkend te zijn, ik geef gewoon de laatste stand van zaken. Wel heb ik mij na vier jaar gewaagd aan een totaalscore voor alle opleidingen. Zoals in het stuk ook staat, is dat niet de kwaliteit, maar een maat hoe goed opleidingen de afgelopen jaren zelf hun onderwijskwaliteit, niveau en rendement in de gaten houden. Van alle visitatierapporten over de afgelopen vier jaar is bekeken hoe opleidingen scoren. Wie regelmatig laag zit, dus geen consequenties trekt uit een enkele visitatie, krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd in de vorm van een lage klassering

Als er een gele kaart werd uitgedeeld door het ministerie, werd de score uit de visitatierapporten op nul gezet. Van dubbel pakken is dus geen sprake

Ook in de totaalscore zitten opmerkelijke verschillen, die de zwakte van het studentenoordeel in de Keuzegids blootleggen. De Gereformeerde Hogeschool Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede zitten blijkens de enqu352tes van de Keuzegids vol met blije, tevreden studenten, terwijl de visitatiecommissies keer op keer klagen over onvoldoende niveau. Kortom: er is alle reden om naast studentenoordelen ook de kwaliteitsbeoordelingen van de visitatiecommissies tot een totaaloordeel te verwerken