Nieuws - 1 januari 1970

HP/De Tijd kan ongestraft oud prakje opwarmen

HP/De Tijd kan ongestraft oud prakje opwarmen

HP/De Tijd kan ongestraft oud prakje opwarmen

Ook HP/De Tijd heeft nu een ranglijst beste opleidingen. Het weekblad voegt zich in de groeiende rij lijstjesmakers. Voor de universiteiten was het al de vijfde ranking in oon jaar tijd

Na lezing konden velen het weekblad weer terzijde leggen. Het ging vooral om al bekende resultaten van onderwijsvisitaties, die ook elk jaar worden gepubliceerd in de Keuzegids. Bij de universiteiten stonden opnieuw Maastricht, Twente en Wageningen in de top en Utrecht met de Universiteit van Amsterdam onderaan

Toch zorgde de HP/De Tijd-lijst hier en daar voor opwinding. In Tilburg bijvoorbeeld. Die kreeg recent bij alle grote studies positieve rapporten, maar zakt in HP naar de middenmoot. Heeft het weekblad dan nieuwe informatie? Nee, het telt een negatief rapport van vier jaar geleden over de Tilburgse psychologie mee. Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Enkele landbouwscholen mogen nog eens pronken met de toestand van de milieukunde anno 1994. Journalist Robert Sikkes maakte in zijn eentje voor HP/De Tijd de ranglijsten en zijn keuzes zijn zeer aanvechtbaar

Ook voor ranglijsten gelden kwaliteitseisen. Net als in de horeca gaat het om versheid, kwaliteit en goede verwerking van ingrediƫnten. Informatie moet dus actueel, relevant en dekkend zijn, de verwerking moet objectief en transparant zijn en er is evenwicht nodig tussen gehanteerde criteria. Over actualiteit kunnen we kort zijn. Visitatiecommissies zijn nuttige waakhonden, maar hun rapporten lopen bij verschijning wel al twee jaar achter op de realiteit. Wie zoals HP/De Tijd zelfs rapporten van vier jaar terug gebruikt, overschrijdt de uiterste houdbaarheidsdatum met meerdere jaren

Elke opleiding wordt eens in de zes, zeven jaar aan visitatie onderworpen. Op elk moment bestaat dus maar over dertig procent van de opleidingen een bruikbaar rapport. Wie een dekkend beeld van de onderwijskwaliteit wil geven, kan dus nooit alleen toe met visitaties. Daarom begonnen Elsevier en de Keuzegids jaren geleden hun grootscheepse, dure enqu352tes onder studenten. De resultaten zijn actueel en ze blijken ook zeer relevant

Maar Sikkes wist voor HP/De Tijd een simpeler oplossing. Eerst verdubbelt hij de stapel visitaties met oude oordelen. En hij voegt iets toe: de lijst opleidingen die een waarschuwing of gele kaart kregen van de onderwijsinspectie. Ook dit botst met de regelen der kunst. Gele kaarten zijn zelf gebaseerd op bevindingen uit visitaties. Wie ze meeneemt in de beoordeling van universiteiten en hogescholen, doet aan dubbeltelling van zwakke plekken. Dat is niet evenwichtig. Bovendien zijn gele kaarten nog korter houdbaar dan visitaties. Een waarschuwing uit 1997 blijkt in de praktijk bijna een garantie dat het anno nu met een opleiding wel goed zit. Alleen trouwe lezers van visitatierapporten kunnen zulke zaken weten. Dus zijn de oordelen van HP/De Tijd niet transparant.