Nieuws - 15 januari 2009

HOGESCHOOL STOAS WIL NAAR WAGENINGEN

De agrarische hogeschool Stoas wil zijn lerarenopleidingen in 2010 verhuizen van Den Bosch en Dronten naar Wageningen. Dat meldt collegevoorzitter Henk Verwey in De Gelderlander.
Stoas wil zich vestigen op de campus. Een verzoek tot nieuwbouw is nog niet binnengekomen bij Wageningen UR.
Wageningen UR en Stoas werken al enige jaren samen, waarbij Stoas voornamelijk didactische expertise inbrengt en de universiteit vakinhoudelijke kennis. Stoas is nu bezig met een nieuwe master, Learning & Innovation, en heeft daarvoor in december toestemming gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Een klein deel van het onderwijs wordt gegeven door de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van prof. Martin Mulder.
Woordvoerder van Wageningen UR Simon Vink noemt de komst van Stoas een goede ontwikkeling. ‘Daarmee wordt het groene hogerberoepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek gebundeld in één stad. Dat versterkt het onderwijsklimaat en de sfeer in de stad.’