Nieuws - 5 februari 2009

HOE TEL JE ZWIJNEN?

Er zijn nog steeds te veel wilde zwijnen op de Veluwe. Jagers van de Faunabeheereenheid Veluwe mogen daarom van de provincie Gelderland voor 15 maart nog 850 zwijnen extra op de korrel nemen. Dat brengt het totaal dit jachtseizoen op 6043 afgeschoten zwijnen. Tegenstanders van de jacht vinden de tellingen echter twijfelachtig. Maar hoe tel je eigenlijk zwijnen?

Zwijnendeskundige dr. Geert Groot Bruinderink van Alterra:
‘Tellen gebeurt in het voorjaar, in mei en juni als de biggetjes er zijn. Dan worden, verdeeld over de hele Veluwe, honderden telplekken ingericht. Dit zijn laantjes of open plekken in het bos waar lokvoer wordt neergelegd. Met dat voeren begin je al twee weken voor de telling. Op de teldag zelf gaan dan op al die plekken telgroepen aan de slag. Die groepen bestaan uit jagers en andere vrijwilligers; mensen die verstand hebben van wilde zwijnen. Die een big van een beer kunnen onderscheiden. Aan het einde van die dag worden de resultaten bijeengebracht bij een coördinator, die ze vervolgens bespreekt met een lokale deskundige die het gebied goed kent. De bedoeling is dat je zo inzicht krijgt in wat er in jouw telgebied rondloopt. Daar komt dan een eindtotaal uit.
Maar je moet absoluut niet de illusie hebben dat je hiermee de hele populatie in beeld hebt. Je weet zelfs niet hoe groot de fout is. Het is geen realistische inschatting. Maar door dit elk jaar te herhalen krijg je met deze methode wel een trend in beeld. Daarom moeten we dit ook zeker blijven doen. Ook al blijkt vaak verderop in het seizoen dat er toch weer veel meer wilde zwijnen zijn dan er waren geteld. Het afschot wordt dan weer bijgesteld, zoals ook nu is gebeurd.
Ik ben op dit moment druk bezig met een opdracht van LNV over de zwijnentelling. De eerste vraag die ik moet beantwoorden is of het echt nodig is dat we het aantal zwijnen nauwkeuriger weten. En als dat zo is, ga ik bekijken hoe je dan beter zou kunnen tellen. Verder kijk ik naar de verspreiding van de zwijnen over de Veluwe en het effect op de soortenrijkdom.’