Nieuws - 29 januari 2009

HOE MAKEN WE DE ORGANISATIE GROENER?

De interne bedrijfsvoering van Wageningen UR kan een stuk duurzamer. Het energiegebruik stijgt bijvoorbeeld met twee procent per jaar, terwijl het juist omlaag zou moeten. In het stuk ‘Wageningen ziet bleekgroen’ in Resource 12 vroegen we lezers om oplossingen. Oftewel: tips om Wageningen UR een groenere kleur op de wangen te geven.

opinie_0_693.jpg
Rien van Lieburg van het facilitair bedrijf pendelt dagelijks tussen Wageningen en zijn woonplaats Twello. Vijfenvijftig kilometer enkele reis. ‘Dat betekent iedere dag vele milieubelastende kilometers per auto. Het openbaar vervoer is geen alternatief omdat de verbindingen met Wageningen ronduit slecht zijn’, zegt hij. Verhuizen is ook geen optie. Door alle reorganisaties vindt Van Lieberg dat een ‘te onzekere investering in de toekomst’. Wat Van Lieberg wel wil is twee dagen in de week thuis werken in plaats van op het Computechnion op de Dreijen. Hij heeft ook geprobeerd dat voor elkaar te krijgen, maar ving bot. Volgens personeelszaken van het Facilitair Bedrijf heeft Wageningen UR geen beleid voor telewerken. Bovendien is dan de output van de werknemer niet goed te meten. Onzin, vindt Van Lieberg. ‘De huidige ICT-faciliteiten zijn dermate goed dat er geen enkel beletsel zou mogen zijn om telewerken in te voeren. Bovendien wordt de output van de werknemer exact bijgehouden via een systeem van tijdschrijven.’

Groen bankieren. Dát zou Wageningen UR moeten doen, vindt Nynke Groendijk van de leerstoelgroep Biosystematiek . Zij stuurde een hele lijst met tips om Wageingen duurzamer te maken, van carpoolen tot verplicht gescheiden afval inzamelen. ‘Maar ik denk zelf dat groen bankieren het meeste effect heeft. Ook al is dat misschien het minst zichtbaar. Laat Wageningen UR zich aansluiten bij een bank die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, zoals Triodos of ASN. Weet je dat dat ook de enige banken zijn in Nederland die niet zijn geraakt door de kredietcrisis?’ Verder staat duurzaam bouwen hoog op Groendijks verlanglijstje. ‘Als je de hele bedrijfsvoering in nieuwe gebouwen duurzaam zou maken, schiet je heel veel op. En er zijn zo veel mogelijkheden om dat te doen.’

‘Eindelijk! Een jaar of vier na de eerste keer dat ik heb geprobeerd het gebleekte printpapier te laten vervangen dat we massaal en achteloos gebruiken, staat er dan een groot stuk in Resource’, reageert Amber Ronteltap van het LEI enthousiast. Ander printpapier dus. En ook andere schrijfblokken, vult ze aan. ‘Je kunt ook maatregelen nemen om het liftgebruik tegen te gaan en het traplopen te bevorderen. En stel een maximum in voor de temperatuur in de werkruimtes. Ik zie regelmatig dat mensen de thermostaat op maximaal hebben staan, ook als ze er een week niet zijn.’

Paul de Bie, hoofd Kwaliteit arbo en milieu van Environmental Sciences Group , heeft tal van tips. Maar de belangrijkste is wel: kijk naar ons. De kenniseenheid heeft als enige binnen Wageningen UR het ISO-milieukeurmerk. Dat betekent dat er een hele infrastructuur is opgezet: van een milieuverklaring van de directie tot een milieubeleidsplan, -zorgsysteem, -jaarplan en -doelstellingen. Maar hoe groen is ESG door dit alles? Lichtgroen is het antwoord. Dat blijkt volgens De Bie uit een zelfontwikkelde milieutest die is voorgelegd aan alle medewerkers. De test meet het groene gedrag aan de hand van twintig vragen. De eindscore is gekoppeld aan het labelsysteem dat bekend is van koelkasten en wasmachines. ESG scoort een C.
Zes op de tien medewerkers wonen minder dan tien kilometer van het werk, blijkt uit de test. Driekwart van hen fietst naar kantoor. Dat is niet slecht, maar daar staat tegenover dat een doorsnee ESG’er veel vliegt. De Bie: ‘Dat komt omdat wij veel onderzoek doen in Azië. We zijn nu bezig mensen te bewegen minder vlieguren te maken, bijvoorbeeld door vaker te televergaderen.’ Een ander voorbeeld van ‘dubbelzinnig’ gedrag zijn eigen mokken. Die worden vaak gespoeld met heet water uit de automaat en dat doet de milieuwinst van de uitgespaarde plastic bekertjes teniet. ‘Een eigen mok is prima, maar neem hem dan mee naar huis en zet hem daar bij de rest van de afwas’, zegt De Bie.
Eigenlijk zou de milieutest van zijn kenniseenheid in heel Wageningen UR moeten worden ingevoerd, vindt De Bie. Als een soort nulmeting. Ze hoeven maar bij hem aan te kloppen. ‘We hebben hier al zo veel kant-en-klaar liggen.’

Medewerkers van het LEI pendelen nogal eens heen en weer tussen Wageningen en de standplaats in Den Haag. Maar van elkaar weten ze dat eigenlijk niet. Dat kan anders, denkt LEI-medewerker Paul van der Wielen . Hij wil een systeem waarmee iedereen kan zien wie wanneer naar Wageningen rijdt. Carpoolen dus. Van der Wielen zit sinds kort in de ondernemingsraad van de Social Sciences Group, onder meer om duurzaamheid te promoten. Binnen de raad is dat inmiddels tot speerpunt verheven. De directie van SSG kan binnenkort dan ook een aantal voorstellen verwachten, laat Van der Wielen weten. Op de groslijst staan er tientallen. Van CO2-compensatie bij zakelijke vliegreizen tot het vervangen van plastic roerstaafjes door echte lepeltjes. Van het ‘op zwart zetten’ van de achtergrond van je computer tot het beschikbaar stellen van leenfietsen voor verplaatsingen binnen Wageningen.