Nieuws - 2 april 2009

HOBBYKIPPEN ONTERECHT GERUIMD

Hobbykippen speelden een marginale rol bij de verspreiding van vogelpest in 2003.
Dat concluderen Utrechtse en Wageningse dierwetenschappers in het vakblad Preventive Veterinary Medicine van deze maand. Uit een epidemiologische analyse van gegevens over de epidemie in 2003 blijkt dat de kans op besmetting bij hobbykippen veel kleiner is dan bij stalkippen. De kleine omvang van een koppel hobbykippen en geringe contacten met de buitenwereld spelen daarbij een belangrijke rol. Zes jaar geleden ontstond veel protest onder houders van hobbykippen toen hun dieren moesten worden gedood in het kader van de vogelpestbestrijding.