Nieuws - 24 april 2008

HBO'ers doen onderzoek bij ASG

Studenten Equine, Leisure and Sports van hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen gaan als onderdeel van een tweedejaarsvak onderzoek uitvoeren in samenwerking met onder andere de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR.

Het onderzoek komt voort uit Equine Delta, een samenwerkingsverband van verschillende onderdelen van Wageningen UR die zich met paarden bezighouden. De vraag kwam vanuit de hogeschool. ‘Veel Equinestudenten denken erover om door te studeren aan de universiteit’, zegt Martine van Tilburg, Equinecoördinator bij Van Hall Larenstein. ‘Wij willen ze daarom graag kennis laten maken met kleinschalig onderzoek. En wat is er nou interessanter dan dat te doen als onderdeel van een groter project? De onderzoekers kunnen de gegevens die de praktisch ingestelde hbo-studenten aanleveren goed gebruiken bij toegepast onderzoek, en de studenten zijn meteen in de praktijk met onderzoek bezig.’
De studenten gaan onder andere data verzamelen over stereotiep gedrag bij paarden, gerelateerd aan stalmanagement. Van Tilburg verwacht de komende jaren meer samenwerking tussen de hogeschool en onderzoekers van Wageningen UR. ‘Dit is een soort pilot. Aan de hand hiervan gaan we kijken op welke manier we nog meer onderwijs en onderzoek bij elkaar kunnen brengen.'