Nieuws - 12 februari 2009

HANDJEVOL STUDENTEN MAG FILOSOFEREN MET ARNON

Schrijver Arnon Grunberg gaat volgend studiejaar op Wageningen Universiteit college geven over de morele dilemma’s bij ‘het knutselen aan de natuur’. De werkcolleges, waaraan 25 studenten kunnen meedoen, worden aangeboden door alumnivereniging KLV. De schrijver zal de deelnemers zelf selecteren.

Onder de titel Manipulatie, macht en onmacht wil Grunberg in twaalf werkcolleges met Wageningse studenten onderzoeken in hoeverre bijvoorbeeld de bio- en nanotechnologie tot meer geluk en welvaart heeft geleid. Vragen die Grunberg wil beantwoorden zijn onder meer: Wat kunnen de ongewenste neveneffecten zijn van de mens die de plaats van god inneemt? Hoe serieus moet het klonen van nakomelingen worden genomen? In hoeverre berust de weerzin tegen de mens die voor god speelt, op onwetendheid en vooroordeel? Grunberg wil die vragen onder meer beantwoorden aan de hand van literaire teksten. Hij nodigt ook gastsprekers uit.
KLV-directeur drs. Den Besten beschouwt de colleges van ‘gastkunstenaar’ Grunberg als een manier om het debat over actuele vraagstukken in het Wageningse domein te stimuleren.
Het gastdocentschap van Grunberg start op 9 september met een publiek debat. Tussen 11 september en 15 oktober volgen twaalf werkcolleges, waaraan maximaal 25 Wageningse studenten kunnen deelnemen. De werkcolleges van elk twee keer twee uur worden afgesloten met een werkstuk. Op 15oktober sluit Grunberg zijn gastdocentschap af met een openbare lezing onder de titel ‘Vals spelen’.
Studenten kunnen zich aanmelden door een essay van maximaal duizend woorden te schrijven over de vraag: Is de vrijheid overschat? Op grond van deze essays zal de schrijver studenten selecteren. Het essay moet voor 1 juni per e-mail worden verstuurd aan: email('r.hageman','verstigt.nl'); . Nadere informatie: email('paul.denbesten','wur.nl');