Nieuws - 1 februari 2001

Grutto voelt zich veilig in brede vluchtstrook

Grutto voelt zich veilig in brede vluchtstrook

Grutto's maken veel gebruik van vluchtstroken - stukken weiland die boeren later maaien dan normaal. De vogels groeien hier op totdat ze kunnen vliegen, vinden er dekking en veel voedsel en hebben zo een grotere overlevingskans. Dit blijkt uit onderzoek van drs. Hans Schekkerman en Gerard M?skens van Alterra.

De effectiviteit van de vluchtstroken is gebleken in het weidegebied in het Groene Hart, waar de onderzoekers 29 gruttofamilies met behulp van zenders een aantal weken volgden. Schekkerman: "De kuikens van ??n gezin leerden zelfs vliegen in een vluchtstrookperceel. De kuikens en ook de volwassen grutto's verkiezen deze stroken vooral omdat het lange gras hun dekking biedt als ze een gemaaid terrein willen doorkruisen en omdat ze er veel insecten kunnen vinden."

De vluchtstroken, die onderdeel vormen van agrarisch natuurbeheer ten gunste van weidevogels, en waarvoor boeren sinds vorig jaar subsidie kunnen krijgen, moeten volgens de onderzoekers wel breed genoeg zijn. Als ze minder dan twee meter breed zijn, vinden de grutto's ze niet aantrekkelijk.

De boer moet ook goed opletten waar hij een vluchtstrook instelt. Momenteel maaien veel boeren het weiland vanaf de perceelranden naar binnen toe en drijven zo eventuele vogels naar het centrum van het terrein, waar deze uiteindelijk in de maaimachine terechtkomen. "Als de boeren een blok in het midden ongemaaid laten, vallen er veel minder slachtoffers", vermoedt Schekkerman. De ecoloog meent dat de vluchtstroken ook betere overlevingskansen bieden voor andere beschermde vogels zoals de tureluur, kievit en scholekster. | H.B.