Nieuws - 11 februari 2016

‘Grutto heeft niets aan koe in wei’

tekst:
Albert Sikkema

Staatssecretaris Van Dam geeft een melkveehouder 750 euro als hij de koeien voor het maaien van de eerste snee – medio april – in de wei laat. Hiermee wil hij weidevogels zoals de grutto beschermen. David Kleijn, hoogleraar Plantenecologie en natuurbeheer, is sceptisch. ‘Ik zie het verband tussen weidegang en grutto’s niet.’

Door de weidegang gaan de boeren later maaien, waardoor meer gruttokuikens zouden overleven.

‘Dat is gepiel in de marge. Gruttokuikens hebben lang gras nodig om hun kostje bij elkaar te scharrelen en niet ten prooi te vallen aan roofvogels. Door de intensivering van de landbouw zijn veehouders steeds vroeger gaan maaien en is er steeds minder lang gras als de kuikens uit de eieren komen. Dan kun je koeien laten grazen, maar dan krijg je nog steeds kort gras. Boeren moeten niet alleen laat maaien, ook de grondwaterstand in het weidegebied moet omhoog.’

Waarom?

‘Door de hoge grondwaterstand gaat het gras later en langzamer groeien, zodat boeren het nog niet kunnen maaien voordat de kuikens uitkomen. Bovendien zorgt de hoge waterstand ervoor dat het gras minder dicht op elkaar staat, zodat de kuikens beter kunnen scharrelen.’

09-shutterstock_102725261.jpg

Is de grutto wel te redden? Er zijn ook ecologen die zeggen dat hij zich slecht aanpast.

‘Onzin, de grutto is juist een makkelijke vogel. Hij komt bijvoorbeeld voor in Oost-Europa in allerlei landschapstypen, zolang het maar open en nat is. In Rusland is de grutto door de klimaatverandering 800 kilometer naar het noorden opgeschoven. Dat wijst erop dat de grutto zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar de grutto heeft niets aan koeien in de wei, hoe leuk het ook is om koeien in de wei te zien. Het probleem is de intensieve landbouw die geen ruimte meer laat voor de grutto en andere weidevogels als de kievit en scholekster, waar het ook slecht mee gaat.’