Nieuws - 22 oktober 2009

Grotere internationale instroom bij universiteit

De instroom van buitenlandse studenten aan Wageningen ­Universiteit is gegroeid met 13 procent. Dat is vooral te danken aan werving in Duitsland en doordat er meer beurzen zijn verstrekt.

Niet alleen het aantal Nederlandse studenten, ook het aantal buitenlandse studenten bij Wageningen Universiteit is gegroeid. Dit jaar zijn er 515 nieuwe studenten uit het buitenland, exclusief uitwisselingsstudenten. Vorig jaar waren dat er 388.
Opvallend is de groei van het aantal Duitse bachelorstudenten. Dat is de oogst van een campagne om naamsbekendheid te krijgen bij onze oosterburen. In 2007 waren er 8 Duitse studenten, in 2008 34 en nu 62. 'Twee jaar geleden zijn we begonnen met voorlichtingsactiviteiten in Duitsland', verklaart Delia de Vreeze, verantwoordelijk voor de Europese studentenwerving. De Vreeze: 'We zien grote interesse bij Duitse studen­ten.' Zij kozen vorig jaar vooral voor Internationale Ontwikkelingsstudies, maar inmiddels zijn ook andere opleidingen populair. International Land and Water Management bijvoorbeeld doet het goed.
Een tweede verklaring voor de grotere buitenlandse instroom is de toename van het aantal toegekende studiebeurzen. Wageningen Universiteit staat internationaal goed aangeschreven, zegt Jeroen Ouburg, teamleider van het International Office. 'De prijs-kwaliteitverhouding is in Nederland aantrekkelijker dan in veel andere landen. Maar dan nog gaat het, zeker voor mensen uit ontwikkelingslanden, om aanzienlijke bedragen. De enige manier om dat te kunnen opbrengen, is via ­familie en vrienden of via externe financiering, zoals studiebeurzen.'
Zo heeft Wageningen Universiteit dit jaar 176 masterstudenten met een beurs van het Netherlands Fellowship Programme (NFP), tegenover 96 vorig jaar. De NFP-beurzen worden toegekend aan studenten uit geselecteerde ontwikkelingslanden. Die studenten zijn al werkzaam bij ngo's of overheidsinstellingen in eigen land. 'De gedachte achter het NFP is dat je de kennisopbouw in ontwikkelingslanden bevordert', legt Ouburg uit.
In totaal studeren er dit jaar 220 studenten uit het buitenland met een beurs bij Wageningen Universiteit, tegenover 150 vorig jaar. Dat biedt overigens geen garanties voor de toekomst. 'Met beurzen ben je altijd afhankelijk van de hoeveelheid geld die beschikbaar is, het aantal aanvragen en de selectieprocedure. Het valt dus ieder jaar weer anders uit', aldus Ouburg./Alexandra Branderhorst