Nieuws - 8 oktober 2009

Grotere instroom studenten bij universiteit én hogeschool

Aantal eerstejaars VHL groeit met 14 procent. Wageningen Universiteit ruim zeventien procent in de plus.

Na jaren van stagnatie en terugloop is het aantal eerstejaars bij Van Hall Larenstein gestegen. Met 1111 eerstejaars is er een groei van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste studie is Diermanagement in Leeuwarden, waar 219 nieuwe studenten aanschuiven. De opleidingen Tuin- en landschapsinrichting en Bos- en Natuurbeheer in Velp volgen met respectievelijk 110 en 96 eerstejaars. Bij VHL Wageningen is Dier- en Veehouderij het meest in trek: 57 nieuwe studenten.
Bij Wageningen Universiteit groeit de instroom al sinds 2005. Met 1015 eerstejaars bachelorstudenten en 640 eerstejaars masterstudenten heeft de universiteit dit jaar bijna 17,5 procent meer aanmeldingen. De populairste bachelorstudie is wederom Biologie, met 143 eerstejaars. Voeding en Gezondheid heeft 119 nieuwe studenten. Internationale ontwikkelingsstudies staat met 94 op de derde plaats. De populairste masterstudies zijn Animal Science met 60, International Development Studies met 54 en Food Technology met 51 eerstejaars.